48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 4.09.2018r. w poznańskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie dla doradców rolniczych dotyczące programów komputerowych usprawniających zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz ułatwiających integrację rolników w celu tworzenia się grup producenckich. Było to pierwsze szkolenie obejmujące w/w tematykę. Zostało podzielone na dwa obszary tematyczne.: „integracja” oraz „programy komputerowe”.

Pierwszy z obszarów dotyczył zagadnień związanych z integracją rolników tj. zasad, korzyści, wad tworzenia się grup producenckich. Wykład w tym temacie przeprowadził Wojtek Styburski z firmy „Agrointegracja”, który wprowadził doradców w tematykę integracji, natomiast przedstawiciele firmy Agrego: Roman Grzesiak i Adam Patkowski zaprezentowali praktyczny program umożliwiający integrację rolników, a także usprawniający funkcjonowanie powstałych grup producenckich. Na zakończenie Sebastian Balcerak z firmy „Dograne.pl” w interesujący sposób opowiedział o współczesnych technologiach giełdowych stanowiących integratory rynku.

Drugi obszar tematyczny dotyczył programów komputerowych usprawniających zarządzanie gospodarstwem rolnym. Doradcy mieli możliwość zapoznania się z trzema firmami oferującymi oprogramowanie dla rolnictwa. Były to: Agridata, Agrinavia oraz RolnikOn.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło wprowadzić uczestników w tematykę integracji, współpracy rolników, a także było swoistego rodzaju przeglądem oferowanych na rynku programów ułatwiających zarządzanie gospodarstwem rolnym. Umożliwiło również nawiązanie współpracy między uczestniczącymi firmami, które w przyszłości wspólnie mogą stworzyć projekt wnoszący wartość dodaną dla polskiego sektora rolnego.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl