48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach od 23 lipca do 3 sierpnia br. w Polsce przebywa 25 osobowa grupa studyjna z Uniwersytetu Maryland (USA), reprezentująca przedstawicieli programu stypendialnego LEAD Maryland, którego celem jest zwiększanie liczby i potencjału liderów obsługujących rolnictwo, zasoby naturalne i społeczności zamieszkujące na terenach wiejskich. W skład grupy studyjnej wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Maryland zaangażowani w realizację Programu, młodzi farmerzy i producenci rolni, członkowie stowarzyszeń i instytucji świadczących usługi na rzecz rolnictwa jak również przedsiębiorcy działający w i na rzecz sektora rolnego.

24 lipca delegacja odbyła spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zastępcą dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Panem Jarosławem Danowskim i Panią Barbarą Odrobińską z tego samego departamentu oraz z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu zapoznania się z prawodawstwem europejskim i krajowym dotyczącym polityki rolnej, miejscem polskiego rolnictwa i produkcji rolnej na rynkach Unii Europejskiej oraz strukturą i organizacją produkcji rolnej w Polsce. Grupa w ramach wizyty zapoznała się także z działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W dniach 29-30 lipca z młodymi Amerykanami spotkał się Pan Jacek Węsierski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego oraz dyrektor Oddziału Pan Henryk Skórnicki, który przedstawił zadania realizowane przez radomski oddział CDR, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego. W Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, znajdującego się na terenie Oddziału CDR w Radomiu, grupa brała udział w warsztatach, na których uczestnicy zapoznali się z procesem produkcji sera podpuszczkowego i kiełbasy. Odwiedziła również nowoczesne gospodarstwo sadownicze Pana Jacka Czajkowskiego w Dąbrówce Zabłotniej (gm. Kowala). Gospodarstwo o powierzchni 33 ha specjalizuje się w produkcji owoców (jabłka, grusze i wiśnie) z czego dominującym kierunkiem produkcji są jabłka. Gospodarstwo jest systematycznie rozwijane przez wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji, nawadniania, posiada chłodnię z kontrolowaną atmosferą.

 

W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia członkowie Grupy LEAD Maryland odwiedzili teren Małopolski. W trakcie pobytu spotkali się z Dyrektorem CDR Oddział w Krakowie Krzysztofem Dudą, który przybliżył zadania Oddziału podejmowane w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w trakcie którego zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania działalności rolniczej ze środków Unii Europejskiej w ramach prowadzonej wspólnej polityki rolnej.  W trakcie pobytu uczestnicy wizytowali dwa gospodarstwa agroturystyczne: „Pszczółki” w Niezwojowicach oraz „Leśniakówkę” w Glichowie, w których zapoznali się z uregulowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności agroturystycznej w Polsce. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić Rybacką Stację Doświadczalną KIiR prowadzoną przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W trakcie spotkania z kierownictwem Stacji oraz Prorektorem  UR w Krakowie dr hab.inż. prof. UR Sylwestrem Taborem, uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z działalnością gospodarczą, jak i badaniami naukowymi prowadzonymi w Stacji.

 

Przyjazd delegacji jest realizowany w ramach projektu pomocy technicznej finansowanej przez Uniwersytet Maryland (USA). Centrum Doradztwa Rolniczego jest organizatorem i opiekunem grupy zapewniający jej przy tym obsługę merytoryczną.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl