48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Środki ochrony roślin powszechnie stosowane w rolnictwie chronią uprawy przed agrofagami. Rejestr zawiera ponad 2000 środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania. W tym roku zarejestrowano kilkanaście nowych środków. Chociaż substancje czynne nie zmieniają się, to nowo zarejestrowane środki są coraz bezpieczniejsze w stosowaniu. Oto lista nowości w wykazie środków ochrony roślin:


Adentis - Substancja czynna: tribenuron metylowy
Adentis to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie rozpuszczalnych w wodzie granulek (WDG) zawierających 750 g/kg tribenuronu metylu. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek. W efekcie następuje zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.
Zastosowanie: w jęczmieniu ozimym i pszenicy ozimej.


Kalipe, Katoun Gold, Redialo - Substancja czynna: kwas nonanowy
Kalipe, KatounGold i Rediolo to trzy nieselektywne herbicydy o działaniu kontaktowym, przeznaczone do zwalczania chwastów, głównie jednorocznych gatunków dwuliściennych, w uprawie krzewów ozdobnych oraz do likwidacji gatunków mchu na powierzchniach wyłączonych z uprawy np. ścieżki. Formą użytkową środków jest koncentrat do sporządzania emulsji wodnej.Środki niszczą zielone, nadziemne części roślin. W kontakcie z roślinami opryskanymi powodują ich deformację poprzez zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratacje (odwodnienie), a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Najskuteczniej niszczą chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych w warunkach sprzyjających intensywnemu ich wzrostowi
Zastosowanie: tereny użytkowane rolniczo, zwalcza mech, w plantacjach róż i krzewów ozdobnych.


Chwastox CF oraz Haksar Complex 260 EW - Substancje czynna: MCPA, fluroksypyr, chlopyralid
Herbicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej (emulsja, olej w wodzie), stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek o selektywnym działaniu układowym. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni po oprysku. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie ok. 3-4 tygodni.
Zastosowanie: w pszenicy ozimej, boiska sportowe, pola golfowe, trawniki.


Medistar Extra Miedź - Substancja czynna: miedź
Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.
Zastosowanie: jabłoń, grusza – parch gruszy, parch jabłoni, winorośl – mączniak rzekomy, pomidor (uprawa w gruncie) – zaraza ziemniaczana.


Tarcza Plus 250 EW - Substancje czynna: tebukonazol
Fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Zastosowanie: pszenica ozima – brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy; rzepak ozimy – czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna Twardzikowa; winorośl – mączniak rzekomy.


Zakeo Opti - Substancje czynne: Chlorotalonil – 32,8%, Azoksystrobina – 6,56%
Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.
Zastosowanie: pszenica ozima – brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew pszenicy; jęczmień ozimy - mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż.


Real 025 FS - Substancja czynna: tritikonazol
Real 025 FS to fungicyd w formie płynnego koncentratu do zaprawiania nasion. Środek o działaniu systemicznym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu ochrony przed chorobami grzybowymi, w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
Zastosowanie: owies – głownia pyląca owsa; jęczmień jary – głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa, zgorzel siewek; pszenica jara – śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek; żyto ozime – zgorzel siewek; pszenżyto ozime – pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek; jęczmień ozimy – głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia., zgorzel siewek; pszenica ozima – głownia pyląca pszenicy, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, zgorzel siewek.


Regullo 500EC - Substancja czynna: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów)- 500 g/l (44,64 %)
Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu roślin uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystomatycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.
Zastosowanie: do skracania pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, jęczmienia ozimego i jarego.


Literatura :
1. Wykaz środków ochrony roślin Nowa rejestracja - Blog Agrofy
2. Strona internetowa www.ior.poznan.pl
3. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (www.bip.minrol.gov.pl)

Autor: Zygmunt Bilski CDR O/Poznań

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl