48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 12 czerwca 2018 r., za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach została podpisana umowa - konsorcjum pomiędzy Instytutem a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w celu utworzenia i prowadzenia, na bazie funkcjonującego w IUNG Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie „Krajowego Ośrodka Praktycznego Szkolenia oraz Transferu Wiedzy Rolniczej”. Utworzenie Konsorcjum pozwoli na stworzenie bazy praktycznego szkolenia dla doradców, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych, rolników oraz studentów uczelni rolniczych, a tym samym na usprawnienie transferu wiedzy i innowacji od nauki do praktyki.


W nowo utworzonym Krajowym Ośrodku Praktycznego Szkolenia prowadzone będą zajęcia praktyczne w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz różnych systemów produkcji rolniczej. Propagowana będzie towarowa produkcja rolna metodami ekologicznymi jako forma gospodarowania sprzyjająca ochronie środowiska i klimatu. Jednym z głównych działań będzie także prowadzenie doświadczalnictwa porejestrowego w systemie rolnictwa ekologicznego, prowadzenie działalności demonstracyjnej oraz ścieżek edukacyjnych w zakresie bioróżnorodności, odnawialnych źródeł energii czy racjonalnej gospodarki wodnej, a także organizowanie staży i praktyk dla nowozatrudnionych doradców rolniczych.


Umowę w imieniu stron podpisali Dyrektor CDR w Brwinowie Pan Jacek Węsierski oraz Dyrektor IUNG PIB w Puławach prof. dr hab. Wiesław Oleszek. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor CDR Oddział w Radomiu Henryk Skórnicki oraz Kierownictwo Instytutu.


Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie, gdzie dyskutowano na temat koncepcji funkcjonowania KOPS. Dyrektor Zakładu, dr inż. Marek Sowiński, zaprezentował dotychczasowy zakres prac doświadczalnych i badawczych. W trakcie spotkania wskazano, że współpraca będzie sprzyjała doskonaleniu transferu wiedzy z nauki do doradztwa i praktyki rolniczej oraz zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności polskiego rolnictwa.


2018 06 12 KOPS 1 2018 06 12 KOPS 2 2018 06 12 KOPS 3

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl