48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Rydze (Łotwa) w ramach Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji w rolnictwie (EIP-AGRI) odbyły się warsztaty mające na celu wypracowanie pomysłów na stworzenie rolnikom lepszych warunków prowadzenia działalności w ramach systemu transferu wiedzy i innowacji (AKIS) poprzez udostępnienie nowych możliwości i narzędzi związanych z technologiami cyfrowymi i informatycznymi.

 

 

W ramach krótkich sesji warsztatowych pracowano nad koncepcją powiązań między członkami systemu AKIS oraz wyłonieniem tych, które powinny być wzmocnione dzięki technologiom ICT aby zwiększyć i usprawnić dostęp do wiedzy i innowacji producentom rolnym. Efektem warsztatów było również zaproponowanie przez uczestników najwłaściwszych sposobów i narzędzi, które mogłyby być wykorzystane w wybranych powiązaniach. Trzecim obszarem dyskutowanym w ramach warsztatów były powiązania systemu AKIS bezpośrednio wpływające na decyzje i styl działania producentów rolnych, ich odbiór i podejście do technologii cyfrowych. W pracach warsztatowych wspierały uczestników inspirujące przykłady narzędzi i systemów funkcjonujących w różnych krajach, które znalazły odbiorców i z powodzeniem wspierają przepływ wiedzy i innowacji w rolnictwie w różnych krajach europejskich.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl