48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. odbyło się XIV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. nt.: ,,Zdrowie racic i wymienia a efektywna produkcja’’. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Zootechniczne i Polskie Towarzystwo Weterynaryjne z udziałem Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Katedry Żywienia Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców oraz Katedry Nauk Podklinicznych i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Forum poświęcone było prof. dr hab. Edwardowi Malinowskiemu wieloletniemu pracownikowi Państwowego Instytutu Weterynarii PIB, uznanego w kraju i za granicą specjaliście w zakresie chorób wymienia. Celem konferencji było przedstawienie i popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w zakresie wykrywania, zapobiegania i zwalczania chorób kończyn i wymienia u zwierząt gospodarczych. W pierwszym dniu odbyły się warsztaty terenowe. Uczestnicy spotkania udali się w trzech grupach do gospodarstw, w których zaprezentowano nowe aspekty w żywieniu krów, genetyce oraz nowe rozwiązania dotyczące doju i utrzymanie zdrowotności racic.

Pierwsza grupa odwiedziła gospodarstwo Paul-Pon Polska Sp. z o.o. w Jarosławcu, gdzie pokazano instalację udojową rybia ość na 72 stanowiska udojowe firmy Alima Bis. W Jarosławcu wprowadzono innowacyjne żywienie 1300 krów mlecznych TMR metodą na mokro. Uczestnicy warsztatów terenowych zadawali wiele pytań kierownictwu fermy i otrzymali wiele zaskakujących odpowiedzi dotyczących tego sposobu żywienia.

Następnym miejscem spotkania była obora Gospodarstwa Rolno- Hodowlanego Żydowo Spółka z o.o., oraz gospodarstwo Sano Agrar Institiut w Lubiniu, gdzie utrzymuje się 1400 krów mlecznych. Dój wykonuje się dojarką karuzelową na 60 stanowisk firmy DeLaval. Uczestnicy spotkania mogli porównać w tych gospodarstwach przygotowanie pasz, żywienie, pracę hodowlaną, zdrowotność stada, dobrostan oraz sposób doju.

Druga grupa wybrała się do gospodarstwa RGD Brody UPP, gdzie dyr. Edward Warych przedstawił rozwiązania w organizacji krów i pracę hodowlaną w tej oborze. W gospodarstwie odbył się pokaz praktycznego wykonania korekty racic. Zaprezentowano wykorzystanie kamer termowizyjnych w zastosowaniu diagnostycznym na przykładzie racic, wymion i silosów paszowych.

Trzecia grupa udała się do Gospodarstwa Rolnego Iwony i Pawła Andrzejaków w Sarbinowie gm. Poniec. Kolejnym miejscem warsztatów była obora w Baszkowie koło Krotoszyna – wyposażona w automatyczny system doju Lely. Wyjazd zakończył się zwiedzaniem obory w Osowej Sieni, w której zainstalowana jest pierwsza w Polsce hala udojowa typu Champion.

W drugim dniu Forum odbyły się obrady plenarne. Uczestnicy zapoznali się z osiągnięciami profesora dr hab. Edwarda Malinowskiego, jego zasługami w fizjopatologii rozrodu zwierząt, diagnostyce, terapii i profilaktyce chorób wymienia i macicy oraz zaburzeniami płodności u krów i owiec. Profesor był wybitnym specjalistą w tej dziedzinie, cenionym autorytetem w świecie.
Wystąpienia zaproszonych prelegentów obejmowały zagadnienia zdrowotności wymienia i zdrowia racic. Wielokrotnie podkreślano, że warunki utrzymania zwierząt, organizacja na fermie, żywienie krów mlecznych są podstawą zdrowotności stada. W celu ograniczenia chorób wymienia i kulawizny u bydła mlecznego należy w oborze stosować odpowiednią profilaktykę. Ponadto, choroby wymion i racic przyczyniają się do poważnych strat finansowych ponoszonych przez fermy mleczne na całym świecie. Dlatego tak ważne w produkcji mleka jest zapewnienie higienicznych warunków doju i higieny racic. Prelegenci przedstawili nowe sposoby zapobiegania i leczenia chorób racic oraz wymienia,

Forum cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób pracujących w produkcji i hodowli bydła mlecznego, naukowców, doradców oraz studentów. Stanowiło doskonałe miejsce wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy. Organizatorzy już zapraszają na kolejne spotkanie.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl