48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zakończono realizację projektu szkoleniowego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” Uczestnikami byli doradcy z województwa mazowieckiego, a głównym celem projektu było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. W ramach projektu doradcy uczestniczyli najpierw w dwudniowych szkoleniach teoretycznych i warsztatach praktycznych przeprowadzonych w Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa. Na zakończenie odbyły się dwa wyjazdy studyjne dla dwóch grup uczestników, do gospodarstw w gminie Nasielsk i Pomiechówek, zajmujących się przetwórstwem żywności.

 Pierwsze z wizytowanych gospodarstw, położone w Winnikach, specjalizuje się w produkcji roślinnej i chowie trzody chlewnej. Od ponad 10 lat zajmuje się hodowlą świń tradycyjnej polskiej rasy złotnicka biała pod nadzorem Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Właściciel gospodarstwa, Krzysztof Kowalski, posiada zarejestrowaną działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego. W ramach tej działalności uruchomił w gospodarstwie tłocznię oleju lnianego, rzepakowego i dyniowego. Produkty zdobyły uznanie klientów i wiele nagród w różnych konkursach m.in.: Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Złoty Medal Targów Polagra Food. Zostały wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych.

Drugie gospodarstwo, położone w Wólce Kikolskiej, prowadzi działalność w ramach MLO w zakresie przetwórstwa mięsa. W gospodarstwie produkowane są wyroby z mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego. Technologia oparta jest o tradycyjne metody, bez dodatków chemicznych i polepszaczy. Zakład bazuje na surowcu pochodzącym z okolicznych gospodarstw, a jego właścicielką jest pani Małgorzata Kwiatkowska.

Podczas wizyt w gospodarstwach uczestnicy wyjazdów studyjnych mieli możliwość uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa żywności. Z informacji uzyskanych od właścicieli gospodarstw wynika, że działalność ta niesie ze sobą wiele wyzwań administracyjnych, prawnych, marketingowych ale jednocześnie znacząco wpływa na poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl