48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 23 listopada 2017 r. w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach odbyła się inauguracja międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Interreg – Baltic Sea Region pn. „MANURE STANDARDS – Standaryzacja obornika dla zrównoważonego zarządzania substancjami odżywczymi i zmniejszenia emisji”.

 Projekt, którego celem jest opracowanie wspólnej strategii dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania składnikami naturalnymi w gospodarstwach rolnych realizowany jest przez 9 krajów Regionu, w tym Polskę, której przedstawicielami są IUNG-PIB oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Celem projektu jest zapewnienie grupom docelowym (rolnikom, doradcom, władzom, decydentom) zwiększonej zdolności do zarządzenia i / lub praktycznego wykorzystania nawozów naturalnych w kontekście zrównoważonego i zasobooszczędnego prowadzenia gospodarki nawozowej, przez:

• zwiększenie zdolność do recyklingu składników odżywczych nawozów naturalnych;
• ograniczenie ryzyka występowania szkodliwych skutków środowiskowych pochodzących z rolnictwa dla Morza Bałtyckiego.

Działania w projekcie obejmują m.in.:

• opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych;
• wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami odżywczymi, w tym planów nawożenia;
• pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz kształtowanie regulacji prawnych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania pilotażowe w gospodarstwach demonstracyjnych w krajach Regionu Morza Bałtyckiego, w tym w 5-ciu gospodarstwach w Polsce o zróżnicowanym profilu produkcji, m.in. produkcja bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz owiec, w których to zostanie przeprowadzona dogłębna analiza dotycząca zarządzania nawozami naturalnymi oraz metod ich pobierania do badań.

CDR Radom, jako partner projektu odpowiedzialny będzie za realizację zadań obejmujących, m.in.:

• inwentaryzację obecnych krajowych praktyk w zakresie pobierania próbek i analizowania nawozów naturalnych;
• działania w gospodarstwach demonstracyjnych w zakresie prezentacji najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi;
• organizację spotkań / szkoleń / konferencji prezentujących założenia oraz wyniki projektu.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.luke.fi/manurestandards

 

DSCN2150DSCN2155DSCN2159DSCN2172

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl