48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu jest partnerem międzynarodowego projektu pn. „AgriLink – współpraca w zakresie szerzenia wiedzy rolniczej – rolnicy, doradcy rolniczy, naukowcy na rzecz innowacji”. Projekt realizowany jest przez partnerów z 16 krajów Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.


Celem projektu jest:

  • Rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 regionach Europy.
  • Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnychi komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi).
  • Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego - działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.
  • Opracowanie wspólnego, jednorodnego podejścia do działań w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.

Działania demonstracyjne w ramach projektu realizowane będą w następujących dziedzinach:
• zdrowa gleba dla zdrowych upraw;
• wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności;
• rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców;
• wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej;
• system monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin;
• wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji dostępne są na stronie internetowej: http://www.agrilink2020.eu/ .

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl