48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków zaprasza na szkolenie pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2019 r. 

Szkolenie skierowane jest do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, doradców prywatnych, nauczycieli szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Głównym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie uprawy i zwiększenia wykorzystania krajowych roślin bobowatych do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich.

Wykłady poprowadzą pracownicy Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleby w Puławach, Instytutu Techniczno-Przyrodniczego w Falentach przekazując najbardziej aktualną wiedzę na ww. temat.

Miejsce szkolenia: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków

Koszty organizacyjne oraz dydaktyczne szkolenia pokrywa Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie w ramach działalności statutowej. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty wyżywienia, serwisu kawowego i zakwaterowania. Koszt usług socjalnych w ramach szkolenia „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” wynosi: 207,00 zł. Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów i wyżywienia. Koszt noclegu: 70 zł, koszt śniadania: 24 zł, koszt obiadu; 25, koszt kolacji: 23 zł.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2019 roku na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie; 31-063 Kraków; ul. Meiselsa 1 pocztą, fax-em na numer (12) 424 05 54 lub skanem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie rekrutacji:

Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego

Grzegorz Dziedzic, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (12) 424 05 06

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:

Stanowisko ds. Systemów Produkcji Rolnej

Joachim Kempka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (12) 424 05 07

Do pobrania:

program szkolenia

karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W dniach 14-16 października w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie: "Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej".

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek doradztwa rolniczego, świata nauki, organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyki wiejskiej oraz samych kwaterodawców i organizatorów wypoczynku na wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowały: p. Katarzyna Orzechowska i p. Agnieszka Filipek; Ministerstwo Sportu i Turystyki: p. Elżbieta Wyrwicz; Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa p. Adam Ślusarczyk, dyr. OR w Krakowie; jednostki doradztwa rolniczego: zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie p. Katarzyna Boczek, dyrektor CDR O/Kraków p. Krzysztof Duda, dyrektor MODR w Karniowicach p. Dominik Pasek, dyrektor LODR w Kalsku p. Jerzy Bielawski; Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" p. Wiesław Czerniec, prezes stowarzyszenia.

Grono uczestników konferencji zaszczycili także przedstawiciele nauki: prof. Andrzej Wiatrak (UW), prof. Jan Sikora (UEP), prof. Krystyna Krzyżanowska (SGGW), prof. Jolanta Wojciechowska (UŁ), dr Leszek Strzembicki (UEK), dr Janusz Majewski (UPP), dr Jerzy Raciborski (AWF) oraz p. Michał Szanduła dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie.

Tematyka wykładów i warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak: potencjał turystyczny polskiego dziedzictwa kulturowego, kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w regionach, współpraca podmiotów w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa wiejskiego, rozwój rynku pracy na obszarach wiejskich poprzez turystykę związaną z dziedzictwem czy dobre praktyki w zakresie turystyki dziedzictwa na obszarach wiejskich.

Wydarzenie zorganizowały: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Oddziałami CDR w Poznaniu i Radomiu, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

 

 

 

logo

W dniach 13 i 14 listopada 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie, ulica 17 Stycznia 32, odbędzie się IV Forum Wiedzy i Innowacji, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniach 6-7 października 2019r, odbyła się konferencja pt. „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele MRiRW, ARiMR, instytutów naukowych, uczelni rolniczych, doradztwa jak również sami rolnicy.

nagl

W dniach 6 i 7 listopada 2019 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, ulica Komitetu Obrony Robotników 24, odbędzie się międzynarodowa konferencja „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”, której organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem wydarzenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat wyzwań wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych: Programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT oraz zapobiegania emisji fosforu.

Materiały do pobrania:

 

W dniach 9-11.10.2019r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska. Tematem przewodnim targów POL-ECO SYSTEM była „Zrównoważona gospodarka odpadami - dla ludzi, zdrowia i środowiska”. Przedsięwzięciu patronowało Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres branżowy imprezy obejmował zagadnienia dotyczące: odpadów i recyklingu; wody i ścieków; ochrony przyrody; odnawialnych źródeł energii; powietrza; techniki komunalnej; gospodarki obiegu zamkniętego, eko-transportu, a także ratownictwa przeciwpożarowego. Oprócz części wystawienniczej, na targach odbywały się również seminaria, konferencje i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom branżowym.

Informujemy, że w organizowanym przez WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, w etapie międzynarodowym zwyciężyli Maria i Kristian Lundgaard-Karlshøj. Para duńskich rolników została nagrodzona za wybitne osiągnięcia na rzecz ograniczenia spływu substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje operację pn. "Przedsiębiorcze obszary wiejskie", ujętą w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

 

Przedsiebiorcze obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Cała operacja oparta jest na wielu edycjach  konkursu Sposób na Sukces, organizowanego przez Centrum od 19 lat, którego podstawową ideą jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Operacja składa się z gali finałowej XIX edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces zorganizowanej w Pałacu Belweder w Warszawie, publikacji w postaci broszury drukowanej pn. "Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie konkursu Sposób na Sukces " oraz wyjazdu studyjnego na teren województwa kujawsko-pomorskiego do przedsiębiorców – laureatów wielu edycji  konkursu Sposób na Sukces.

Beneficjenci operacji to laureaci konkursu Sposób na Sukces, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele lokalnych grup działania, osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu konkursu. Przedsiębiorcy, u których odbędą się wizyty studyjne, również skorzystają z wymiany wiedzy i doświadczeń.

Poznanie dobrych przykładów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich pozwoli na zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa - ekonomiki, marketingu, oraz zarządzania kapitałem ludzkim, obowiązujących przepisów prawnych a także  możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

 

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

KSOW logo

8 października 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się zebranie sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju, która jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Wnioski można składać w terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.

 

W dniu 3 października 2019 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie dotyczące operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020 tj.:
- „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,
- „Rozwoju przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”,
- „Modernizacji gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie rolnym” (obszar E).

W dniach 25-27.09.2019r. w CDR/O Kraków obyło się szkolenie pn. „Planowanie rozwoju gospodarstwa”. W szkoleniu wzięło udział 19 osób – doradcy z państwowych jednostek doradczych. Zajęcia zostały poprowadzone przez pracowników CDR O /Poznań i CDR O/Kraków.

nagl

Targi Polagra Food to wydarzenie dedykowane branży producentów żywności, w którym co roku uczestniczy wiele firm z sektora mięsnego i mleczarskiego, producenci przetworów owocowo-warzywnych, słodyczy, przekąsek, herbat, ziół, przypraw, dodatków do żywności, napojów i alkoholi. Zwiedzający mogą poznać i zdegustować nie tylko znakomitą polską żywność, ale także tę pochodzącą z wielu krajów świata, m.in. z Chorwacji, Francji, Chin, Indii, Litwy, Niemiec, Rosji, Senegalu, Węgier i Włoch. Dla zainteresowanych najnowszymi trendami w branży organizowane są ciekawe szkolenia, konferencje czy panele dyskusyjne. Tegoroczna Polagra Food odbyła się w dniach 30,09 - 03,10,2019r.

Informujemy, że ARiMR ogłosiła uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. objętego PROW 2014-2020.

 

W dniach 24-25.09.2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało szkolenie pn.: Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak. W szkoleniu udział wzięli doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, doradcy prywatni, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane w przyszłości prowadzeniem chowu tych sympatycznych zwierząt.

nagl

W ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniach 16-20 września 2019 r został zorganizowany wyjazd studyjny do Francji pn. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i osiągnieć nauki w wybranych krajach UE”. Organizatorem wyjazdu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Głównym celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z osiągnięciami w dziedzinie rolnictwa ekologicznego w francuskim Departamencie Drôme położonym w regionie Owernia-Rodan-Alpy.

W związku z rozpoczynającymi się naborami wniosków w ramach PROW 2014-2020 udostępniamy teksty jednolite rozporządzeń dla poszczególnych działań PROW:

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

W dniach 19-22 września br. odbyła się branżowa impreza wystawiennicza - XXI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2019. Organizowana jest od roku 1999 przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Tegoroczna największa impreza plenerowa w Bednarach k. Poznania odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prezentowało swoją ofertę na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właściciele gospodarstw rolnych, producenci, a także hodowcy mogli skorzystać zarówno z fachowej porady naszych specjalistów, jak i z materiałów informacyjnych, broszur tematycznych czy ulotek.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl