48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 12. października 2022r. odbyła się konferencja pn.: „Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Konferencja została przeprowadzana w formule mieszanej: stacjonarnie w hotelu ILONN w Poznaniu oraz w formie transmisji online.

W wydarzeniu łącznie (stacjonarnie oraz zdalnie) uczestniczyły 533 osoby: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, przedstawiciele KOWR, ARiMR, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

W połowie października 2022 r. planuje się uruchomić 4 ogólnopolskie nabory wniosków w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy podmiotów uczestniczących w łańcuchu:

12 października 2022 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Od 2023 roku wdrażane będą zasady przyznawania płatności dla rolników określone w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, a jednocześnie zaczną obowiązywać wprowadzone w tym Planie zasady WARUNKOWOŚCI. Warunkowość mieści w sobie normy i wymogi częściowo pokrywające się z obowiązującymi w ramach Zasady Wzajemnej Zgodności, a także wzmocnione w stosunku do dotychczasowych niektóre normy DKR oraz obowiązki obecnie wynikające z tzw. ZAZIELENIENIA, włączone do nowych norm Dobrej Kultury Rolnej.

Po blisko czterech latach intensywnych prac badawczych i informatycznych, w  tym roku dobiega końca realizacja projektu AGROBANK, który finansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG 1.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniło w tym projekcie role lidera i koordynatora, a razem z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Radzikowie, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym oraz Fundacją Kaleckiego w Warszawie intensywnie pracowało nad utworzeniem bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego, poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradczych.

XXIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show w Bednarach już za nami. Organizowana w dniach 23-25 września wystawa zgromadziła około 700 wystawców z kraju i zagranicy, którzy swoją ofertę zaprezentowali na powierzchni 120 ha. Agro Show to kompleksowa wystawa, w trakcie której swoją aktualną ofertę prezentowali producenci maszyn rolniczych, nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego oraz innych instytucji i branż związanych z rolnictwem.

W dniu17 października 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pierwsze nabory wniosków o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowane przedsięwzięcia w ramach KPO dotyczą:

  1. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury (nabór wniosków od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.)
  2. przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury (nabór wniosków od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.)
  3. wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (nabór wniosków od dnia 17 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i ma charakter ciągły)
  4. wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych (nabór wniosków od dnia 17 października 2022 do 15 listopada 2022)

W dniach 23-24 sierpnia 2022r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 zorganizowało w Bydgoszczy konferencję „Producent rolny w łańcuchu dostaw żywności – przykłady w zakresie możliwych rozwiązań organizacji KŁŻ”. Konferencja została zrealizowana w ramach operacji „Dobre przykłady w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności”. Wydarzenie było dedykowane przede wszystkim doradcom jednostek doradztwa rolniczego oraz rolnikom. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele realizujący projekty poświęcone Krótkim Łańcuchom Dostaw Żywności w ramach działania Współpraca, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz samorządów.

Blisko 350 przedstawicieli europejskich instytucji i organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich z 39 krajów przez cztery dni dyskutowało nad najbardziej efektywnym modelem rozwoju obszarów wiejskich podczas V spotkania Parlamentu w Kielcach. Głos mieszkańców wsi stanowi ważny wkład do transformacji europejskich krajów zgodnie z przyjętymi politykami i strategiami unijnymi. Cztery dni pełne aktywności takich jak spotkania plenarne, wizyty terenowe, warsztaty tematyczne oraz panele dyskusyjne — to tylko część punktów tego międzynarodowego wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce.

Od dnia 5 września 2022r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, w powiecie pułtuskim można zwiedzać wystawę dawnych gatunków i odmian zbóż. To bliźniacza wystawa, którą wcześniej uroczyście otwarto 31 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentacja drugiej ekspozycji w ramach projektu AGROBANK połączona była z centralną inauguracją roku szkolnego 2022/2023 dla szkół rolniczych, nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uroczystościach uczestniczył Pan Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W inauguracji uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele z 61. szkół resortowych z całej Polski. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie reprezentowała Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR oraz pracownicy Działu Innowacji w Rolnictwie: Piotr Dąbrowski, Małgorzata Sztoldman i Leszek Żukowski, którzy przygotowali tę wystawę.

Spotykamy wiele definicji i określeń przedsiębiorczości. Wg Encyklopedii PWN - przedsiębiorczość to umiejętność doboru i zaangażowania w działalność gospodarczą, prowadzoną w warunkach niepewności czynników wytwórczych, w sposób zapewniający zysk jednemu przedsiębiorcy lub grupie przedsiębiorczych osób. Z kolei wg Encyklopedii Zarządzania - przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy.

Na podstawie Wikipedii, przedsiębiorczość to cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców. Łącząc powyższe definicje, można powiedzieć, że przedsiębiorczość to pewna postawa, dzięki której dana osoba osiąga i realizuje wyznaczone przez siebie cele związane z osiągnięciem zysku.

cały artykuł... pdf 1.2 MB

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na odwiedzenie stoiska, 11 września 2022 roku od godziny 10:00 podczas  Święta Pomidora w Rogożewie na plantacji doświadczalnej Pana Leszka Chudziaka (gmina Jutrosin) .

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza na odwiedzenie stoiska, 23 września 2022 roku od godziny 10:00 w miejscowości Wola Łagiewnicka (gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński) na plantacji buraka ćwikłowego Pana Rajmunda Stajkowskiego. 

W dniach 3-4 września 2022 r. w ramach uroczystych obchodów Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie odbyła się XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza.

Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Krakowie, przygotowało stoisko wystawiennicze zlokalizowane w sektorze Nauka, na którym zaprezentowano wydawnictwa i opracowania dotyczące bieżącej działalności CDR, a pracownicy merytoryczni udzielali porad z zakresu aktualnych działań PROW czy najnowszych technologii produkcji rolnej.


W dniu 31 sierpnia 2022r. w siedzibie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się otwarcie Wystawy prezentującej dawne gatunki i odmiany roślin zbożowych.

Organizatorem Wystawy jest Dział Innowacji w Rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie, we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie i jest jednym z elementów realizowanego projektu pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”,  w skrócie nazywanym AGROBANK.

Wystawa w Ministerstwie zgromadziła liczne grono przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, uczelni i szkół rolniczych, organizacji i związków producentów rolnych, urzędów i instytucji pracujących na rzecz polskiego rolnictwa oraz dziennikarzy. 


W dniach 16-19 sierpnia 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizowało dwa szkolenia połączone z wizytą w gospodarstwie rolnym nt. Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie.

Szkolenia odbyły się w Hotelu w Gdańsku oraz w gospodarstwie rolnym HAASE FARM Sp. z o.o. w miejscowości Barniewice. Szkolenia zostały zrealizowane w ramach operacji Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). W szkoleniach udział wzięło łącznie 50 uczestników - rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy, nauczyciele szkół rolniczych, pracownicy ARiMR oraz osoby zainteresowane tematem.

W odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowanie gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5%. Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.

W związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i trudnościami z dostępem do wody w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa rolniczego nowe zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 7-8 czerwca 2022 r. w miejscowości Czystebłota zorganizowało konferencję pn. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”. Działanie realizowane był w ramach operacji pn. "Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich" ujętej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

W pierwszym dniu konferencji wystąpili przedstawiciele nauki, użytkownicy - praktycy poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, którzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania, dobre praktyki jak również znowelizowane przepisy prawne ułatwiające rozwój OZE.

Drugiego dnia odbyła się wizyta w biogazowni rolniczej, prezentującej praktyczne zastosowanie innowacyjnych technologii OZE.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl