48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” uruchomiło „ASAP Akademię”– platformę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym. Celem „ASAP Akademii” jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa. Każda z lekcji opracowana jest na bazie autorskiego „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych więcej...

26.10.2020r. w CDR  w Brwinowie Oddział w  Radomiu odbyło się webinarium nt. „Technologia uprawy jeżyny” oraz „Możliwości zatrzymania wody na plantacjach jagodowych - systemy utrzymania gleby”.

Pierwszy temat został zaprezentowany przez dr Agnieszkę Orzeł z firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Brzezna 565 a drugi przez dr Pawła Krawca z Horti Team w Karczmiskach.

Wyjątkowa współpraca między trzema europejskimi projektami w ramach programu Horyzont 2020: AgriDemo-F2F, PLAID i NEFERTITI, zaowocowała opracowaniem poradnika szkoleniowego FarmDemo do organizacji polowych działań demonstracyjnych. Poradnik zawiera wiele interesujących narzędzi, wskazówek i filmów, które mogą pomóc w zorganizowaniu udanej demonstracji w gospodarstwie rolnym.

W ramach projektu NEFERTITI poradnik szkoleniowy został zaktualizowany o najnowsze materiały dotyczące organizacji wydarzeń pokazowych w gospodarstwach, takie jak praktyczne wskazówki, narzędzia i inspiracje z praktyki.
Poradnik szkoleniowy FarmDemo służy do podnoszenia umiejętności i budowania zdolności wśród organizatorów demonstracji w gospodarstwach. Umożliwia praktyczne wdrażanie innowacyjnych praktyk demonstracyjnych i zwiększa świadomość wartości wymiany wiedzy / doświadczeń między rolnikami.

Dnia 21.09.2020 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało w ramach projektu NEFERTITI szkolenie w formie webinarium pn. „Jak przygotować stanowisko pod uprawy ekologiczne?- praktyczne aspekty zarządzania glebą i uprawami".

Nefertiti - Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych- wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje ma celu usprawnienie wymiany wiedzy oraz skuteczne wprowadzanie innowacji w sektorze rolniczym poprzez założenie demonstracji, zebranie wyników i udostępnienie ich innym rolnikom poprzez szkolenia, warsztaty, filmy oraz wymianę doświadczeń z innymi rolnikami. NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych, m.in. rolnictwo ekologiczne.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało od 27.08.2020r. do 22.09.2020r. dwanaście szkoleń pn. „Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej”. Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarzadzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Szkolenia odbyły się w: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Stęszewie k/Poznania i Niepołomicach k/Krakowa.

Odbiorcami szkoleń były osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom, zarówno z instytucji publicznych jaki i z prywatnych podmiotów doradczych. Przeszkolono łącznie 333 doradców.

W dniu 18 listopada 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowane zostało szkolenie pt. „Jak założyć pasiekę?”. Szkolenie miało formę webinarium, więc w bezpieczny i wygodny sposób można było wysłuchać wykładów.

Tematyka szkolenia była skierowana zarówno do doradców z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i doradców prywatnych chcących rozpocząć prowadzenie pasieki. Przedstawione prezentacje dotyczyły podstawowej tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem pasieki oraz legalnym wprowadzeniem produktów pszczelich na rynek.

Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w związku z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. informuje, że udostępnia doradcom i rolnikom-przedsiębiorcom aplikację pod nazwą Rozwój_Usług_Rolniczych_2020_xlsx przedstawiającą podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

Aplikacja pozwoli w łatwy sposób na sprawdzenie spełnienia warunków przez wnioskodawcę, planowaną do uzyskania liczbę punktów, oraz ułatwi dostęp do rozporządzenia, dokumentów aplikacyjnych.

Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje publiczne w sprawie planu działania UE pn. „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby - budowanie zdrowszej planety dla zdrowszego społeczeństwa” (Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People).

Główny filar Europejskiego Zielonego Ładu- ambicja „zero zanieczyszczeń” będzie opierać się na inicjatywach w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, różnorodności biologicznej i klimatu. KE opublikowała także tzw. „mapę drogową” dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w której przedstawiono plany UE zmierzające do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia, m.in. poprzez lepsze zapobieganie zanieczyszczeniom, ich remediację, monitorowanie i sprawozdawczość w tym zakresie.

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania
Zachęcamy gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin” dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów z województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu informuje, że w ramach Planu Operacyjnegoj Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 realizuje operację pn. „Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego i ich znaczenie w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności” obejmującą druk dwóch poradników pt. „Rzeźnie rolnicze - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej” oraz "Ubój na użytek własny w gospodarstwie - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny"

Drodzy przedstawiciele branży rolno-spożywczej! EIT Food – Europejski Instytut Innowacji i Technologii – ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję na temat rolnictwa regeneratywnego w Polsce. Wydarzenie obędzie się 26 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-14:30 on-line. Podczas serii prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi rolnicy zdobędą konkretną wiedzę, jak wprowadzać praktyki rolnictwa regeneratynwego w ich gospodarstwach rolnych w sposób, który poprawia zyskowność ich biznesów, a także przygotowuje na wymagania stawiane przez nową Wspólną Politykę Rolną UE.

Zarejestruj się na wydarzenie

Zaproszenie na konferencję

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w związku z ogłoszonym przez ARiMR naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" (nie ASF), objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r. informuje, że udostępnia doradcom i rolnikom aplikację pod nazwą Pomocnik podejmowania działalności gospodarczej_2020_cały_kraj i prezentację PREMIA_NA ROZP_DZIAL_2020 w formie graficznej przedstawiającą podstawowe kryteria i warunki dostępu do działania.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W ramach projektu „NEFERTITI - Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych - wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje” ( https://nefertiti-h2020.eu/ ) powstała seria filmów instruktażowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Filmy dostępne są z polskimi napisami. Do obejrzenia, m.in. doświadczenie z robotem polowym Farmdroid FD20: Siew i rzędowe odchwaszczanie buraków cukrowych, Nowe techniki kontrolowania dostarczania wody i składników odżywczych do upraw szklarniowych, Innowacyjny wypas - całoroczny wypas w Brandenburgii i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYrtkIDkcdRQTEC1-PE9PUXD8-dbxIs5&fbclid=IwAR1Rcx38zahaSsonreYbEAWophbZtyTaymaFYg_b0nRMrq8Nbzzsnd1btvw

Na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie został utworzony nowy kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w rolnictwie. Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Absolwent posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów UE oraz zakupie ziemi rolnej. Więcej informacji

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi planował organizację kilku jesiennych spotkań promujących kulturę ludową, jak Święto Chleba czy koncerty w ramach akcji „Kultura na ludowo #wspieram”. Niestety sytuacja epidemiczna zmusiła nas do modyfikacji tych zamierzeń. Nie oznacza to jednak, że ustajemy w wysiłkach i próbach przybliżania wszystkim zainteresowanym wiedzy o folklorze, historii i tradycjach ludowych. W najbliższym czasie przenosimy nasze działania do sieci. Aby nie tracić kontaktu ze swoimi sympatykami proponujemy kolejny konkurs.

We współczesnym rolnictwie nawozy mineralne obok środków ochrony roślin należą do ważnej grupy przemysłowych środków produkcji.

Jak podkreśla Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, a także jednym z głównych wskaźników intensywności i efektywności produkcji w rolnictwie. Nawozy mineralne stosowane w procesie produkcji wywierają istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin, wzbogacając glebę w niezbędne składniki mineralne. Wpływ nawożenia na kształtowanie wielkości osiąganych plonów jest ogromny, nawet 50% przyrostu plonowania jest osiągana dzięki nawożeniu. Nawożenie stosowano już w starożytności do użyźniania gleb używano obornik, kompost, słomę, szlam rzeczny, nawozy zielone, ściółkę leśną. Rozwinęło się ono już w 19 wieku, aby osiągnąć kulminację w wieku 20.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl