48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 7 – 8 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja on-line pt. Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW w roku 2022. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało konferencję w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencję otworzył Jan Golba – z-ca dyrektora w Departamencie Rolnictwa Ekologicznego i Systemów Jakości MRiRW, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie innowacyjnych badań dla praktyki, których ostatecznymi odbiorcami są rolnicy.

Podczas konferencji wykłady były prowadzone przez pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach oraz wyższych uczelniach. Odbiorcami konferencji byli: przedstawicieli nauki, nauczyciele, jednostki doradztwa rolniczego, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, nauczycieli szkół średnich, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia rolników, rolnicy indywidualni oraz osoby zainteresowane rozwojem rolnictwa ekologicznego.

W 2022 roku przeprowadzono na zlecenie ministerstwa rolnictwa 22 różne badania w zakresie:

 • oceny substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin sadowniczych w uprawie ekologicznej
 • wpływu różnych ściółek organicznych na wzrost i plonowanie cukinii, ogórka i dyni olbrzymiej oraz na poprawę żyzności i właściwości fizycznych gleby w uprawie ekologicznej.
 • wpływu preparatów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym jako zapraw nasiennych i nawozów dolistnych na zdrowotność i plon pszenicy oraz opłacalność ekonomiczną produkcji
 • optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody;
 • oceny substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej
 • produkcji ekologicznego materiału siewnego roślin rolniczych;
 • możliwości zastosowania dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym środków do celów zaprawiania nasion roślin rolniczych oraz jako nawozów o działaniu dolistnym;
 • przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej;
 • skutecznej ochrony nasion i młodych roślin buraka cukrowego w uprawie ekologicznej;
 • oceny substancji podstawowych stosowanych w ochronie roślin rolniczych w uprawie ekologicznej;
 • określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
 • dostosowania ekologicznej uprawy roślin warzywniczych i zielarskich do warunków górskich i podgórskich oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia tych upraw w systemie rolnictwa ekologicznego na tych terenach;
 • planowania upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa;
 • planowania upraw ziół o działaniu przeciwpasożytniczym i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz zapobiegających inwazjom pasożytniczym u ekologicznych krów mlecznych, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstw;
 • analizy efektywności dla ekologicznej uprawy zbóż, roślin warzywniczych i sadowniczych oraz hodowli zwierząt w porównaniu do uprawy konwencjonalnej.

Badania prowadzone na rzecz rolnictwa ekologicznego są bardzo ważnym transferem wiedzy od nauki do praktyki. Przedstawione wyniki prowadzonych badań dają możliwość doskonalenia zawodowego doradców pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi a także bezpośredniego wprowadzenia innowacji w gospodarstwach ekologicznych.

Łącznie w konferencji wzięło udział 221 osób.

Nagrania  transmisji konferencji

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl