48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Dzisiaj innowacje w przedsiębiorczości nie znają granic. Rozwiązań możemy szukać nie tylko na terenie własnego podwórka, województwa czy kraju. Możemy sięgać po nie właściwie bez ograniczeń terytorialnych. Jednym z narzędzi z których coraz częściej korzystamy w realizacji różnych rozwiązań innowacyjnych jest Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Obszarach Wiejskich.

finlandia logotypy

 zdjecie 1 zdjecie 2 zdjecie 6


W dniach 16-22.10.2022 odbył się wyjazd studyjny nt.: Wykorzystanie innowacji w kreowaniu usług dla mieszkańców wsi oraz rozwoju przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, na przykładzie Finlandii. Operacja zrealizowana została w ramach operacji własnych SIR.

W ramach operacji uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania, w zakresie kreowania, wdrażania i promowania produktów lokalnych na obszarach wiejskich, a także zapewniania usług społecznych i komercyjnych niezbędnych dla mieszkańców wsi, w tym także w miejscowościach peryferyjnych i oddalonych.  Poznali sposoby organizacji wzajemnych usług, samopomocy czy współpracy lokalnej. Zapoznali się również z zasadami tworzenia sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami instytucji działających na obszarach wiejskich (NGO, JST, przedsiębiorcy) i innymi uczestnikami wydarzenia, w tym także lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz ww. tematyki w Finlandii. W ramach operacji zrealizowano jeden wyjazd studyjny, trzy szkolenia mające na celu przekazania zdobytej wiedzy i informacji przez uczestników w trakcie wyjazdu oraz jednej broszury elektronicznej

W wyjeździe studyjnym wzięło udział 18 osób reprezentujących doradztwo rolnicze, naukę, rolników, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz lasy państwowe.

Informacje uzyskane pod czas wyjazdu przyczyniły się do podniesienia świadomości potrzeby realizacji wspólnych działań w zakresie przedsiębiorczości oraz rozwiązań łączących produkcję roślinną z produkcją zwierzęcą na tym samym terenie - agroleśnictwo, mających na celu: ochronę środowiska, zachowanie bioróżnorodności oraz zatrzymanie wody w glebie. Operacja umożliwiła również nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń między nauką a praktyką.

Wyjazdy studyjny realizowany została na  terenie Północnej Kareli w Finlandii. Uczestnicy zapoznali się z różnymi rodzajami działalności na terenach mało zaludnionych i z rozwiązaniami jakie są tam stosowane przez miejscowych przedsiębiorców. Mieli okazję spotkać się na Uniwersytecie Leśnym i  zapoznać się z rozwiązaniami w ramach programu AFINET zorientowanego na realizację działań w ramach systemów agroleśnych. Uczestnicy wyjazdu odbyli liczne spotkania z właścicielami przedsiębiorstw którzy zapoznali ich  ze specyfiką swoich przedsiębiorstw oraz brali udział w spotkaniach w instytucjach naukowych.

Szkolenia zorganizowano w Lokalnych Grupach Działania. Prowadzącymi byli uczestnicy wyjazdu studyjnego, a uczestniczyli w nich mieszkańcy obszarów wiejskich z obszaru na którym te grupy działają. W ramach szkoleń zaprezentowano cel operacji, omówiono poszczególne przykłady z jaki spotkaliśmy się pod czas wyjazdu. Prowadzący podzielili się z uczestnikami spotkań informacjami i wiedzą którą zdobi w trakcie wyjazdu oraz  przekazali informację na temat Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Obszarach Wiejskich. W ramach operacji przygotowana została również broszura elektroniczna nt. „Wykorzystanie innowacji w kreowaniu usług dla mieszkańców wsi oraz rozwoju przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, na przykładzie Finlandii”, której celem jest zebranie i przekazanie zdobnych informacji i wiedzy do wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem przedsiębiorczości na terenach wiejskich i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązania.

Szkolenie został dofinansowane w ramach operacji własnej w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2022 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i Obszarach Wiejskich.

Publikacja:
Wykorzystanie innowacji w kreowaniu usług dla mieszkańców wsi oraz rozwoju przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich, na przykładzie Finlandii pdf 5.13 MB

  Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl