48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Nauka – Praktyce: wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych. Relacja z seminarium zorganizowanym w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie.
W dniach 26-27 października 2022 roku odbyło się drugie seminarium pt. Nauka – Praktyce: wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych. Tym razem uczestnicy seminarium odwiedzili Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

W seminarium uczestniczyli doradcy rolniczy, producenci oraz osoby zainteresowane tematyką. Wykłady i zajęcia pokazowe poprowadzili naukowcy z IHAR – PIB w Radzikowie. Wiodącą tematyką spotkania był wpływ zmian klimatu na wybrane uprawy. Uczestników powitał prof. dr hab. Grzegorz Żurek, który też przedstawił temat Ograniczanie wpływu skażeń środowiska na produkcję roślinną. Profesor Żurek zwrócił uwagę na stan gleb w Polsce a w szczególności na skażenia gleb metalami ciężkimi. Omówił możliwości wykorzystania gleb o podwyższonej zawartości metali ciężkich i przedstawił dobre praktyki zagospodarowania gleb skażonych.

Dr hab Danuta Martyniak, przedstawiła temat „Nowe kierunki wykorzystania ‘Agro’ biomasy lignocelulozowej dla przeciwdziałania niekorzystnym efektom zmian klimatu” . Zwróciła uwagę na wykorzystanie biomasy w bioenergetyce np. do produkcji biogazu i metanu, do spalania w formie brykietu czy w  ochronie środowiska   do rekultywacji terenów skażonych, zasolonych i  ubogich  poprzez wzbogacanie gleby w masę organiczną oraz zapobieganie erozji. W ramach zajęć polowych Pani profesor zwróciła szczególna uwagę na to, jakie cechy decydują o przydatności roślin do wielokierunkowego wykorzystania.

Dr Monika Żrek w wystąpieniach przygotowanych wspólnie z dr Romanem Warzechą Wpływ zmian klimatu na uprawę kukurydzy i  Siew kukurydzy w warunkach wiosennego niedoboru opadów, przedstawiła m.in. zagadnienia związane ze skutkami zmian klimatu w produkcji roślinnej, wpływem zmian klimatu na kukurydzę. Zaprezentowała również sposoby przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu poprzez hodowlę i odpowiednią agrotechnikę.

Dr Warzecha w wystąpieniu Na co zwrócić uwagę wybierając odmianę kukurydzy do siewu? m.in. przedstawił kryteria doboru odmian kukurydzy na ziarno i na kiszonkę . Natomiast w wystąpieniu Środki biologiczne w uprawie kukurydzy, przedstawił główne czynniki powodujące stres w uprawach kukurydzy i biostymulatory, których funkcją jest stymulowanie naturalnych procesów w celu zwiększenia poboru składników pokarmowych, tolerancji na stres abiotyczny i jakość plonu.

Profesor dr hab. Barbara Wiewióra zaprezentowała temat - Zmiany klimatu, a występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych w Polsce. Celem wystąpienia było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego wpływu zmian klimatycznych na występowanie chorób i szkodników w uprawach rolniczych.

dr Sławomir Sowa w wystąpieniu Nowe techniki genomowe – innowacje dla bezpiecznego i zrównoważonego rolnictwa, przedstawił różne typy modyfikacji, przykłady  produktów modyfikowanych i zwrócił uwagę na trwające dyskusje i  prace związane z legislacją nowych technik genomowych w produkcji roślinnej.

Na zakończenie seminarium dr Piotr Ochodzki zaprezentował dwa tematy:  Mikotoksyny w kukurydzy i metody ich redukcji i Dobór odmian kukurydzy do uprawy w warunkach rolnictwa ekologicznego a następnie oprowadził uczestników po poletkach doświadczalnych kukurydzy uprawianej w warunkach rolnictwa ekologicznego.

Seminarium zostało zrealizowane w ramach operacji własnej wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl