48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 18-19 października 2022 roku rozpoczęto cykl seminariów pt. Nauka – Praktyce: wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych. Pierwsze seminarium odbyło się w Instytucie Ogrodnictwa - PIB w Skierniewicach. W seminarium uczestniczyli doradcy rolniczy, producenci oraz osoby zainteresowane tematyką. Wykłady i zajęcia pokazowe poprowadzili naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wiodącą tematyką spotkania była ochrona zasobów genowych roślin sadowniczych, innowacyjne rozwiązania w uprawach sałaty i ziół oraz dobór odmian roślin sadowniczych do nowoczesnych sadów.

Uczestników powitał i przedstawił temat wprowadzający do seminarium Ochrona zasobów genowych roślin sadowniczych w kolekcjach polowych i nie tylko dr hab. Mirosław Sitarek, profesor Instytutu Ogrodnictwa. Profesor omówił historię kolekcji roślin sadowniczych oraz sposoby utrzymania kolekcji w uprawach polowych i tunelach. Zwrócił uwagę na cele utrzymania kolekcji roślin sadowniczych: zachowanie zagrożonych genotypów, cele naukowe, rola w hodowli twórczej nowych odmian oraz cele edukacyjne.

mgr inż. Grzegorz Hodun przedstawił temat Dawne odmiany drzew owocowych w zachowaniu tradycyjnych sadów. W Polsce za dawne odmiany drzew owocowych umownie uznaje się odmiany uprawiane w naszym kraju w sadach tradycyjnych przed 1950 rokiem.  Odmiany te generalnie są wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby. Charakteryzują się przy tym dużą różnorodnością – ich owoce wyraźnie różnią się wyglądem, smakiem i porą dojrzewania, zmienny jest także wygląd drzew. W oparciu o ekspedycje zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Uprawnych w Radzikowie w ramach ochrony zasobów genowych roślin uprawnych sporządzono listę odmian występujących w sadach tradycyjnych w Polsce.

mgr inż. Justyna Wójcik-Seliga – przedstawiła temat: Odmiany maliny i Jeżyny do uprawy towarowej i amatorskiej. Polska jest jednym z 3 największych producentów malin w świecie. Powierzchnia upraw maliny w Polsce to 19,7 tys. ha. W uprawach polowych najlepiej sprawdzają się odmiany, które zostały wyhodowane w rejonach o podobnym klimacie. Hodowla skupia się na stworzeniu odmian bardziej produktywnych, których rośliny łatwiej dostosują się do niekorzystnych warunków. Nowe odmiany są bardziej atrakcyjne dla konsumentów, mają lepszy smak, a także wyższą zawartość związków prozdrowotnych. Następna prezentacja odbyła się w szklarniach Instytutu gdzie dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO zaprezentowała uprawy bezglebowe sałaty i ziół.

Uczestnicy seminarium zwiedzili również Regionalne Centrum Bioróżnorodnosci Ogrodniczej, po którym oprowadził grupę dr Mariusz Chojnowski. W kolekcji genotypów zebranych przez Instytut Warzywnictwa, a od 2011 roku przez Instytut Ogrodnictwa – PIB znajduje się ponad 10 tys. genotypów 70 gatunków roślin ogrodniczych, głównie warzyw. Uczestnicy zapoznali się z celami funkcjonowania banków genów, rodzajami kolekcji nasion, sposobami przygotowania nasion do przechowywania długoterminowego i systemami ich przechowywania.

Ostatnim punktem pierwszego dnia seminarium była wizyta w sadzie ekologicznym Instytutu Ogrodnictwa, gdzie dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO przeprowadziła lekcje praktyczną pt. Ekologiczna produkcja owoców. W swoim wystąpieniu Pani profesor zwróciła uwagę na: czynniki sprzyjające rozwojowi ekologicznej produkcji owoców oraz elementy agrotechniki w ekologicznym sadzie.

Drugi dzień seminarium odbył się w sadzie doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach. Dr Dorota Kruczyńska omówiła temat Dobór odmian jabłoni i gruszy do nowoczesnych sadów w obecnych realiach rynkowych. Pani doktor zwróciła uwagę na kierunki hodowli nowych odmian zgodnych z oczekiwaniami konsumenta. Przedstawiła rzadkie odmiany klubowe. Temat Odmiany śliwy domowej do sadów towarowych w sytuacji rosnącego zagrożenia wirusem szarką przedstawiła dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO.
W ramach zajęć praktycznych uczestnicy mogli zobaczyć objawy szarki na liściach i owocach śliw.  Zapoznali się również z odmianami tolerancyjnymi na szarkę. Na koniec wizyty w sadzie mgr Tomasz Golis przedstawił ciekawy temat „Dereń jadalny i inne mało znane gatunki jako alternatywna uprawa sadownicza”.  

Seminarium zostało zrealizowana w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nauka praktyce logotypy

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl