48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 12. października 2022r. odbyła się konferencja pn.: „Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Konferencja została przeprowadzana w formule mieszanej: stacjonarnie w hotelu ILONN w Poznaniu oraz w formie transmisji online.

W wydarzeniu łącznie (stacjonarnie oraz zdalnie) uczestniczyły 533 osoby: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, przedstawiciele KOWR, ARiMR, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych.

Konferencję otworzyli: Pan Ireneusz Drozdowski – Dyrektor CDR w Brwinowie oraz Pan Mariusz Tatka – Dyrektor CDR w Brwinowie O. w Poznaniu, podkreślając, że temat konferencji nie jest przypadkowy. Współpraca rolników pozwala na osiągnięcie wymiernego rezultatu m.in. w postaci konkurencyjnej pozycji przedsiębiorców rolnych na rynku, poprzez wykorzystanie efektu skali produkcji, realizację wspólnych zakupów środków do produkcji, inwestycji czy zespołowe użytkowanie maszyn, co w sposób wymierny przyczynia się do rozwoju rolnictwa, jak również obszarów wiejskich.

Konferencja obejmowała obrady plenarne oraz debatę, która dotykała tematyki korzyści osiąganych ze współpracy rolników.

Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród, okolicznościowych statuetek i dyplomów w ramach XXX edycji konkursu pn.: "Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego”. Święto Prasy Rolniczej WODR było wspaniałą promocją czasopism i wydawnictw branżowych, wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wśród doradców, rolników, przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej. Było również miejscem wymiany doświadczeń wśród redaktorów i pracowników działów wydawnictw.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszą prelekcję pt.: „Obecna sytuacja w zorganizowaniu się rolników w Polsce" wygłosił Pan Wojciech Styburski - Agrointegracja, podczas której zaznaczył, że powstanie grupy producenckiej pociąga za sobą konieczność znalezienia jej lidera. Lider powinien umieć zebrać wokół siebie członków całej grupy, budzić zaufanie dzięki swoim cechom charakteru, takim jak empatia, wykształcenie, pracowitość, słuchanie innych. Lider grupy musi mieć wizję i jasny cel. Powinien umieć przekonać do swojej wizji innych przedsiębiorców w grupie.

Kwestię  Wsparcia grup i organizacji producentów w ramach nowej odsłony WPR 2023-2027 przedstawiła Pani Agnieszka Leszczyńska z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, która podczas swojego wystąpienia wskazywała, że konieczne jest bardziej kompleksowe podejście obejmujące nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe ale również lepsze doradztwo i prostsze procedury.

W ramach konferencji odbyła się debata na temat:: „Jak rolnicy powinni się organizować by odnosić korzyści na rynku?”.

W debacie wzięli udział:
Zygmunt Paśnik – Krajowa Rada Spółdzielcza
Adam Patkowski - Agrego
Paulina Karbowiak-Zaworska – Rolnik,  Grupa Producentów Rolnych
Andrzej Przepióra – Wielkopolska Izba Rolnicza

Debatę poprowadził Pan Wojciech Styburski – AgroIntegracja, podkreślając, że aby zacząć jakąkolwiek formę współpracy musimy zacząć od siebie. Przy zakładaniu grupy producentów rolnych nie można myśleć tylko o wsparciu finansowym z tego tytułu, wtedy ta integracja się nie uda

Po otwarciu debaty głos zabrały Pan Zygmunt Paśnik z Krajowej Rady Spółdzielczej, który podkreślał, że to właśnie Spółdzielczość jest jedną z szans rozwiązania wielu problemów polskiej wsi.

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Przepióra z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Bardzo ważną przyczyną stojącą na drodze tworzenia się spółdzielni czy grup producentów jest brak odpowiednich opiekunów i liderów. Tutaj ważne jest właściwe doradztwo i wsparcie zwłaszcza ze strony ośrodków doradztwa rolniczego. Znają oni warunki pracy na wsi, orientują się doskonale w realiach działalności rolniczej, znają mentalność i sposób postępowania przedsiębiorców rolnych – podkreślił prelegent.

Z kolei Pani Paulina Karbowiak-Zaworska przedstawicielka grupy producentów rolnych opowiedziała, w jaki sposób trafiła do grupy producentów rolnych i jakie ma korzyści z tego tytułu. Większą grupą łatwiej jest dotrzeć do potencjalnych odbiorców aniżeli w pojedynkę – zaznaczyła.

Jako ostatni w debacie wypowiedział się Pan Adam Patkowski z firmy Agrego. Istnieje silna potrzeba wspierania współpracy rolników – podkreślił. Wspólne działania pozwalają na zmniejszanie kosztów produkcji rolnej, skrócenie łańcucha dostaw i lepszy kontakt z klientem, wzmocnienie pozycji przetargowej w relacjach handlowych i sprzyjają wypracowywaniu renomy produktów.

Podsumowując debatę Pan Wojciech Styburski stwierdził, że polski rolnik wie jak produkować, potrafi przetwarzać produkty, ma wysokiej jakości surowiec, z którego powstaje najlepszy produkt i robi to z sercem na dłoni. Największym problemem jest sprzedaż, zarówno w małej lokalnej skali jak i tej dużej. By pokonać te bariery złotym środkiem wydaje się być współpraca między rolnikami.

Pierwszy popołudniowy wykład, przedstawiła Pani dr hab. Anetę Suchoń - prof. UAM Poznań nt. prawnych aspektów zrzeszenia się producentów rolnych wobec wyzwań nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz globalnych problemów żywnościowych i środowiskowych. Pani profesor w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że pozytywnym działaniem byłoby zakładanie spółdzielni rolników, a potem występowanie o uznanie ich za organizację producentów rolnych.

Temat pt.: „Finansowanie maszyn rolniczych dla rolników, grup producentów rolnych oraz spółdzielni rolniczych”, przedstawiła Pani Paulina Anikowska przedstawicielka firmy John Deere Polska. Dużo uwagi poświęciła rozwijającemu się rynkowi wynajmu maszyn rolniczych, co w  kontekście profesjonalizacji gospodarstw rolnych w Polsce, a także stopniowej zmiany mentalności z „posiadam” na „wynajmuję” może stać się kolejnym z kierunków przyszłości w rozwoju branży.

Innowacje w zasięgu każdego gospodarstwa – Działanie „Współpraca” przedstawił Pan Przemysław Lecyk z CDR O. w Poznaniu. W ramach swojego wystąpienia zachęcał do opracowywania oraz wdrażania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca”. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).

Ostatni wykład w ramach konferencji przedstawił Pan Maciej Łagoda przedstawiciel  grupy producentów rolnych. Pan Maciej na przykładzie swojego gospodarstwa opowiedział, w jaki sposób trafił do grupy. Niewątpliwie najważniejszą zaletą tworzenia się grup producenckich jest zwiększenie się w gronie producentów siły przetargowej. Silny, duży producent uzyskuje dzięki temu wyższe ceny w zbycie, a także płaci niższe ceny za środki produkcji – podkreślił.

Konferencja została zrealizowana w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu i zapraszamy na kolejną edycją konferencji „Współpraca Producentów Rolnych” już za rok

Materiały konferencyjne oraz fotorelacja dostępne są na stronie konferencji: https://wspolpraca.mk-events.pl/

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl