48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i trudnościami z dostępem do wody w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa rolniczego nowe zadanie dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW).

Prace rozpoczęto od pilotażu tworzenia LPW, w wyniku którego w 2020 r. powstało 18 pilotażowych LPW i 18 raportów powiatowych zawierających analizę zasobów wodnych, potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych, w tym rolników na wodę oraz identyfikację problemów i potrzeb inwestycyjnych. W każdym z raportów znalazły się też propozycje rozwiązań i oczekiwania dotyczących funkcjonowania LPW w przyszłości. Materiały te wykorzystano przy opracowaniu dla MRiRW raportu końcowego z przeprowadzonego pilotażu, który miał wesprzeć działania związane z rozwijaniem LPW na terenie całego kraju.

Wszystkie raporty znajdują się na stronie: https://woda.cdr.gov.pl/index.php/lokalne-partnerstwa-ds-wody/raporty

Jednostki doradztwa rolniczego kontynuują prace nad tworzeniem LPW w kolejnych powiatach i tak do lipca 2022 r. utworzono 191 partnerstw. Zgodnie z przyjętymi założeniami, ośrodki doradztwa rolniczego do końca 2022 r. zakończą proces wspierania podmiotów z poszczególnych powiatów w kraju, który ma pomóc w zawiązywaniu LPW.
Planuje się utworzenie 314 partnerstw tj. w każdym powiecie w kraju.

cały atrykuł...

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl