48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 7-8 czerwca 2022 r. w miejscowości Czystebłota zorganizowało konferencję pn. „Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich”. Działanie realizowane był w ramach operacji pn. "Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich" ujętej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

W pierwszym dniu konferencji wystąpili przedstawiciele nauki, użytkownicy - praktycy poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, którzy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania, dobre praktyki jak również znowelizowane przepisy prawne ułatwiające rozwój OZE.

Drugiego dnia odbyła się wizyta w biogazowni rolniczej, prezentującej praktyczne zastosowanie innowacyjnych technologii OZE.

 

Celem operacji było:

  • przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych OZE na obszarach wiejskich,
  • aktywizacja środowisk zajmujących się rozwojem czystych technologii energetycznych, ochroną środowiska i tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich,
  • ułatwianie kontaktów między grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy między nauką a praktyką,
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania w gospodarstwie rolnym.

 

20220608 10033920220608 10220703

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl