48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zrealizowało operację własną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 pn.: Alternatywne źródła dochodu dla małych gospodarstw.
Przedmiotem operacji było upowszechnianie wiedzy na temat przykładów innowacyjnych przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie informacji i dobrych praktyk w tym zakresie.
Operacja skierowana była do doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, prywatnych podmiotów doradczych,  nauczycieli szkół rolniczych, rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W 2020 roku wydano 3 tematyczne broszury:

  • - Uprawa konopi włóknistych i oleistych, autor: dr Katarzyna Wielgusz, IWNiRZ w Poznaniu
  • - Chów i hodowla alpak na obszarach wiejskich, autor: dr inż. Anna Morales Villavicencio, SGGW w Warszawie
  • - Chów i hodowla ślimaka jadalnego z rodzaju Helix aspersa, autor: Grzegorz Skalmowski.

Publikacje w formie papierowej dystrybuowano do 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej CDR: www.cdr.gov.pl w zakładce: Publikacje.

W ramach operacji w roku 2021 zorganizowano 3 dwudniowe szkolenia stacjonarne połączone z wyjazdem studyjnym do gospodarstw rolnych lub zakładu produkcyjnego.

Uprawa konopi włóknistych i oleistych

Szkolenie odbyło się w dniach 7-8.09.2021r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu. Tematyka szkolenia obejmowała m. in. biologiczną charakterystykę konopi oraz kierunki ich wykorzystania. Omówiono również odmiany konopi uprawianych w Polsce, agrotechnikę uprawy, ekonomikę produkcji oraz uwarunkowania prawne produkcji. W drugim dniu spotkania uczestnicy szkolenia odwiedzili Zakład Przetwórczy LENKON w Stęszewie należący do IWNiRW, gdzie zaprezentowano przetwórstwo konopi i produkty ich przerobu: m.in. sznurki, liny, włókniny, kotoniny konopne, paździerze i inne.

Chów i hodowla alpak na obszarach wiejskich

Szkolenie odbyło się w dniach 20-21.09.2021r. w Konstantynowie Łódzkim. Prezentowane wykłady dotyczyły m.in. charakterystyki alpak, kierunków użytkowania oraz właściwego doboru zwierząt, prawidłowego żywienia, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej oraz opłacalności hodowli.  W drugim dniu szkolenia uczestnicy odwiedzili gospodarstwo hodowlane „Ranczo Maestro”, w którym gospodarze zajmują się przede wszystkim hodowlą alpak ukierunkowaną na pozyskanie wysokogatunkowego włókna. W gospodarstwie utrzymywane są również zwierzęta służące do celów rekreacyjnych. Podczas spotkania omówiono systemy utrzymania zwierząt, zaprezentowano budynki inwentarskie i wybiegi oraz podzielono się wiedzą z zakresu pielęgnacji i obsługi alpak.

Chów i hodowla ślimaka jadalnego z rodzaju Helix aspersa

Szkolenie odbyło się w dniach 29-30.09.2021r. w Warce. Tematyka szkolenia uwzględniała m. in. charakterystykę ślimaka z rodzaju Helix aspersa, systemy utrzymania, omówienie cyklu hodowlanego, organizację parków hodowlanych, żywienie oraz opłacalność produkcji. Kolejny dzień szkolenia to wizyta w gospodarstwie hodowlanym p. Konrada Wieczorka zajmującego się produkcją, przetwórstwem oraz skupem ślimaka odmiany Helix Aspersa.

Łącznie w szkoleniach udział wzięło 90 osób: doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, prywatnych podmiotów doradczych, nauczycieli szkół rolniczych, rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich.  Uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili spotkania, na których mieli szansę pozyskać praktyczną wiedzę, wymienić opinie oraz nawiązać kontakt z hodowcami w celu rozwoju własnych przedsięwzięć. Ze względu na duże zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach tematycznych z zakresu produkcji alternatywnej dla gospodarstw rolnych, planujemy kontynuować te działania w następnym roku i już dziś zachęcamy do obserwowania strony CDR w Brwinowie www.cdr.gov.pl

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl