48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 2 września 2021 roku odbyła się konferencja pt. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego. Konferencja została zrealizowana w ramach operacji własnej SIR na lata 2020-2021 pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników konferencji z raportem emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego, działaniami na rzecz ochrony środowiska zgodnymi m.in. z Zielonym Ładem oraz pokazanie nowoczesnych działań i dobrych praktyk z zakresu ograniczenia emisji. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, gdzie stacjonarnie w wydarzeniu uczestniczyły 44 osoby, natomiast online 91 osób.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele MRiRW, instytutów naukowych, uczelni  i szkół rolniczych, Izb Rolniczych,  przedstawiciele państwowych i prywatnych jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich. Konferencję otworzył Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski. Całe wydarzenie poprowadził dr hab. Jacek Walczak z Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji, Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji.

cz.1 relacji filmowej

cz.2 relacji filmowej

loga konf.ograniczenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl