48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniu 28.10.2020 roku zorganizowało webinarium pn. Praktyczne aspekty wdrażania osiągnięć naukowych w produkcji zwierzęcej. Webinarium zrealizowane zostało w ramach operacji pn. „Wiedza i Innowacje”. Operacja realizowana była w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

Tematyka webinarium wpisała się w główne priorytety Wspólnej Polityki Rolnej, która skupia się na poprawie konkurencyjności produkcji rolnej, wzmocnieniu pozycji rolnika, zarządzaniu ryzykiem w produkcji zwierzęcej oraz wspieraniu transferu wiedzy w rolnictwie.

Szkolenie umożliwiło przekazanie wiedzy oraz najnowszych wyników badań pomiędzy przedstawicielami nauki, rolnikami, doradcami w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wpływających na obecne rolnictwo i jego sektory.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań naukowych dotyczących produkcji zwierzęcej prezentowanych przez pracowników instytutów naukowych. Badania dotyczyły rozwiązań umożliwiających podniesienie dobrostanu zwierząt, poprawienia wyników rozrodu, zmniejszenia nakładu pracy, ochrony hodowli przed jednostkami chorobotwórczymi oraz szybką diagnozę, zastąpienia w produkcji zwierzęcej komponentów pokarmowych (poekstrakcyjną śrutę soi) nie przynoszących oczekiwanych rezultatów komponentami naturalnymi (np. mączka z jedwabników) wpływającymi na poprawę m.in. jakości mięsa i jakości sensorycznej.

Badania naukowe w produkcji zwierzęcej wspierają rolnictwo wpływając na ekonomiczny rozwój jak i również są elementem zapewniającym zwiększenie produktywności inwentarza.

Jednodniowe webinarium zgromadziło 99 osób. Udział w webinarium był bezpłatny.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl