48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie uprawy. W Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych (oficjalnym rejestrze prowadzonym przez COBORU) znajdują się tysiące odmian roślin przeznaczonych do uprawy. W doborze odmian do produkcji metodami ekologicznymi pamiętać musimy, że liczba odmian jest zdecydowanie mniejsza, bo ograniczona wymogami zasad produkcji ekologicznej. Nie wszystkie odmiany mogą być z powodzeniem stosowane w gospodarstwach ekologicznych. Wybierając do uprawy odmiany trzeba być świadomym, że nie ma odmiany całkowicie odpornej na choroby.

Należy pamiętać, iż wolno uprawiać wyłącznie odmiany dopuszczone do obrotu i będące w Rejestrze Odmian COBORU. W przypadku gospodarstw ekologicznych w pierwszej kolejności rolnik zobowiązany jest stosować odmiany znajdujące się na liście odmian ekologicznych prowadzonej przez PIORIN. Gdy odmiany, którą chcemy uprawiać nie ma na ww. liście, wtedy należy się zwrócić do WIORIN o dopuszczenie takiej odmiany do uprawy w gospodarstwie ekologicznym.

Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany mogą już obecnie ułatwić (w niedużej skali, ale jednak) doświadczenia prowadzone metodami ekologicznymi, np. realizowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w woj. mazowieckim) czy badania w ramach systemu EDO - Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Do pobrania:

Pełna treść artykułu

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl