48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie kontynuowane są prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się kolejne Seminarium w formie wideokonferencji, poświęcone dotychczasowym i najbliższym działaniom na rzecz powołania gospodarstw demonstracyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji dotyczącej tworzenia Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych wypowiadały się pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Pani Hanna Grodzka. Zasady wsparcia projektów demonstracyjnych w ramach PROW 2014-2020 omówiła Pani Ewa Maranowska z Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Wojewódzkich ODR – dyrektorzy oraz Koordynatorzy, wytypowani do współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego przy tworzeniu Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Z Centrum Doradztwa Rolniczego głos zabrała Pani Katarzyna Boczek – Zastępca Dyrektora Centrum oraz Pani Bożena Krześniak, która zaprezentowała stan prac nad tworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, tj. przygotowywanie strony internetowej, materiałów informacyjnych, projektów wzorów dokumentów, prowadzenie badań dotyczących zapotrzebowania m.in. na możliwość korzystania z projektów demonstracyjnych, szkoleniowych i doradczych. Zapowiedziana została też, jeszcze na grudzień b.r. konferencja na temat gospodarstw demonstracyjnych.

Duże zainteresowanie tematem tworzenia Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, o czym świadczy uczestnictwo w spotkaniu ponad 40 osób oraz ożywiona dyskusja, można uznać za dobrą prognozę rozwoju tego projektu.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl