48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Na takie pytania miało odpowiedzieć webinarium Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym” , które przeprowadzono 4 listopada.

Głównym wykładowcą była prof. Jolanta Kowalska z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Pani profesor jest związana z rolnictwem ekologicznym od początków wprowadzenia tego systemu w Polsce. Obecnie nadzoruje także badania środków ochrony roślin umieszczonych na liście dopuszczonych do stosowania w RE.

W roku 2019 wydana została przez CDR Oddział w Radomiu broszura jej autorstwa „Środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym”. Broszura cieszyła się dużym powodzeniem, nakład niemal się wyczerpał. W wyniku dyskusji z uczestnikami webinarium postanowiliśmy wydać zaktualizowaną wersję, uzupełnioną o tabele najczęściej występujących agrofagów w poszczególnych uprawach i metod ich zwalczania , a także wykaz metod niechemicznych oraz ich skuteczność.

Od metod nie chemicznych rozpoczęła webinarium Pani Profesor. Metody te są uważane za mało skuteczne, a stanowią podstawę i bazę w każdym programie ochrony, niezależnie od systemu produkcji-zarówno w konwencjonalnym jak integrowanym czy ekologicznym. Podano przykład kiły kapustnych – w zasadzie nie ma preparatów do ochrony, natomiast główną metodą zwalczania jest odpowiedni płodozmian z odpowiednio długim następstwem krzyżowych.
Następnie scharakteryzowano najczęściej używane grupy preparatów, ich skuteczność i zasady stosowania.

Chwasty to problem, który dotyka wszystkich rolników ekologicznych. W rolnictwie ekologicznym dopuszczamy pewną ilość chwastów, występujących na poziomie nie wpływającym istotnie na plon upraw. Najistotniejszą metoda kontroli jest zwalczanie mechaniczne , dysponujemy już coraz doskonalszymi maszynami do pielęgnacji upraw.

Do pobrania:

Broszura

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl