48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin” dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów spoza województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

Projekt realizowany był przez Konsorcjum w składzie:
• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu - lider

 Partnerzy:
• Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
• Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
• Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Łącznie w ramach operacji zaplanowano 18 szkoleń dla 432 doradców w tym 13 modułu rolniczego, 4 warzywniczego oraz jedno modułu sadowniczego.
W ramach I etapu operacji w okresie czerwiec – październik 2020 r zorganizowano i przeprowadzono 5 szkoleń. Każde szkolenie składało się z 3 zjazdów dwudniowych i obejmowało 48 godzin dydaktycznych, z których 8 godzin zrealizowano w formie wykładów a 40 godziny w formie zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone były przez kadrę naukową instytutów -konsorcjantów oraz SGGW i UP w Lublinie.
Szkolenia odbyły się w 3 modułach: rolniczym, warzywniczym i sadowniczym.

Trzy szkolenia modułu rolniczego zrealizowane zostały w IOR- PIB we współpracy z CDR O/Poznań natomiast moduł sadowniczy (1 szkolenie) i warzywniczy (1 szkolenie) przez CDR O/Radom.
Wprowadzeniem do zajęć praktycznych były wykłady (8 godzin) podczas których uczestnicy zapoznali się z cechami charakteryzującymi patogeny, chwasty i szkodniki rośliny rolnicze, warzywnicze, sadownicze, zasadami regulacji zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu oraz narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony roślin rolniczych.
Uczestnicy podczas zajęć praktycznych zdobyli umiejętność rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących sezonowo w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych a także powodowanymi przez nie uszkodzeniami. Zajęcia praktyczne z modułu rolniczego zrealizowano w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Winnej Górze IOR-PIB, natomiast sadowniczego i warzywniczego w sadach, polach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz gospodarstwach rolnych.

Podczas realizacji modułu rolniczego -na polach doświadczalnych w Winnej Górze, uczestnicy rozpoznawali choroby na roślinach (np. choroby podstawy źdźbła zbóż – zgorzele, fuzariozy; mączniaki; rdze; suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych, kiłę kapusty; głownie kukurydzy itp.) i szkodniki charakterystyczne dla poszczególnych gatunków roślin: pszenicy, rzepaku, kukurydzy, buraka, roślin bobowatych.
Podczas lustracji plantacji wykładowcy omawiali sprawców chorób (grzyby) i wskazywali charakterystyczne objawy porażenia roślin w różnych fazach rozwojowych. W przypadku rozpoznawania szkodników pokazano objawy uszkodzeń i miejsca żerowania, wskazywano na okresy nalotów i aktywności owadów. Mówiono też o metodach obserwacji polowych w celu określenia terminu wykonania zabiegu opryskiwania roślin np. liczenie porażonych roślin na m2 plantacji, wykorzystanie żółtych naczyń.

Na polach prowadzono też zajęcia z rozpoznawania chwastów w uprawach rolniczych. W czasie zajęć uczestnicy rozpoznawali siewki i formy w pełni rozwinięte chwastów, między innymi z rodziny: astrowatych (np. maruna bezwonna, rumian polny, rumianek polny), fiołkowatych, goździkowatych, marzanowatych (np. przytulia czepna), komosowatych (np. komosa biała), prosowatych .
Podczas prowadzonych zajęć polowych zbierano rośliny porażone przez choroby oraz szkodniki na nich występujące. Następnie w ramach zajęć laboratoryjnych zebrane „okazy” preparowano i oglądano pod mikroskopem.
Diagnostyka laboratoryjna obejmowała również choroby, szkodniki, chwasty występujących na roślinach sadowniczych i warzywniczych. Podczas zajęć dotyczących identyfikacji szkodników oraz owadów pożytecznych wykorzystywanych w sadownictwie wykorzystano mikroskopy stereoskopowe (binokulary) oraz sczyszczarki do sczyszczania roztoczy z liści. Pod binokularem oglądano m.in. przędziorki, szpeciele, a także uszkodzenia różnych organów roślin (liści, pędów, owoców) spowodowane przez szkodniki.

Zajęcia praktyczne z techniki ochrony roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych z wykorzystaniem ciągnika z opryskiwaczem przeprowadzone zostały odpowiednio w RZD w Winnej Górze – IOR -PIB oraz polach i sadach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach .

Podczas tych zajęć w szczególności zwrócono uwagę uczestników na zagadnienia takie jak: kluczowe podzespoły opryskiwacza i ich sprawność techniczna pod kątem wpływu na jakość zabiegu, wyposażenie opryskiwacza poprawiające bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, kalibracja opryskiwacza oraz metody ograniczania znoszenia cieczy użytkowej.

Wszystkie zajęcia praktyczne i laboratoryjne prowadzone były dla grup nie większych niż 12 osobowych.

W szkoleniach zorganizowanych w I etapie łącznie wzięło udział 109 doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, CDR O/Poznań oraz prywatnych podmiotów doradczych zajmujących się świadczeniem usług doradczych na terenie kraju z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe w postaci broszury „ Integrowana Ochrona Roślin”. Ankiety oceniające jakość szkoleń w zdecydowanej większości wykazały wysoki poziom satysfakcji doradców z tematyki, formuły, organizacji i poziomu merytorycznego przeprowadzonych szkoleń. Podkreślić należy, że projekt realizowany był w okresie ograniczeń i regulacji związanych z wystąpieniem SARS-CoV-2, co wiązało się ze spełnieniem przez organizatorów określonych dodatkowych wymogów i dyscypliny uczestników szkoleń.

W roku 2021 w ramach II etapu przewidziana jest kontynuacja 13 szkoleń w tym 10 z modułu rolniczego oraz 3 szkolenia modułu warzywniczego.

DSC 4471DSC 4496DSC 4504IMG 20200617 104343thumb 1

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl