48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

26.10.2020r. w CDR  w Brwinowie Oddział w  Radomiu odbyło się webinarium nt. „Technologia uprawy jeżyny” oraz „Możliwości zatrzymania wody na plantacjach jagodowych - systemy utrzymania gleby”.

Pierwszy temat został zaprezentowany przez dr Agnieszkę Orzeł z firmy Niwa Hodowla Roślin Jagodowych Brzezna 565 a drugi przez dr Pawła Krawca z Horti Team w Karczmiskach.

Prezentacja dr Agnieszki Orzeł rozpoczęła się krótką informacją dotycząca hodowli gatunku Rubus w Brzeznej następnie omówiony został Rodzaj Rubus. Kolejne tematy wykładu to: odmiany jeżyn, biologia rozwoju jeżyny owocującej na pędach dwuletnich, biologia rozwoju jeżyny owocującej na pędach tegorocznych, produkcja owoców deserowych i przemysłowych jeżyny na świecie i w Polsce oraz związane z tym nowe wyzwania dotyczące produkcji, nowe technologie w produkcji jeżyny na świecie, odmiany powtarzające owocowanie, nowe odmiany i możliwości rozwoju uprawy jeżyny w Polsce i problemy związane z ich uprawą w naszym kraju, postęp hodowli jeżyny w Polsce, postęp w hodowli maliny czarnej, purpurowej i żółtej.

Wykład dr Pawła Krawca rozpoczął się od analizy klimatycznego bilansu wodnego w Polsce i omówienia wartości progowych dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb. Kolejnymi tematami były: wykorzystanie przedplonu jako ściółki, degradacja struktury gleby, zachwaszczenie plantacji i jego wpływ na deficyt wody , zabiegi zwalczające zachwaszczenie ,ściółkowanie rzędów ,rodzaje ściółek i ich wpływ na zwalczanie zachwaszczenia i plonowanie plantacji, stosowanie herbicydów i ryzyku z tym związanym, badaniami nad nowymi herbicydami, projektowanie systemów nawadniania i zarządzanie nawadnianiem, jakość wody do nawodnienia, problemy z nadmiarem wody i chorobami z tym związanymi.

W webinarium uczestniczyło 50 osób, pracowników ODR z całego kraju. Na zakończenie każdego wykładu prowadzący odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl