48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Wyjątkowa współpraca między trzema europejskimi projektami w ramach programu Horyzont 2020: AgriDemo-F2F, PLAID i NEFERTITI, zaowocowała opracowaniem poradnika szkoleniowego FarmDemo do organizacji polowych działań demonstracyjnych. Poradnik zawiera wiele interesujących narzędzi, wskazówek i filmów, które mogą pomóc w zorganizowaniu udanej demonstracji w gospodarstwie rolnym.

W ramach projektu NEFERTITI poradnik szkoleniowy został zaktualizowany o najnowsze materiały dotyczące organizacji wydarzeń pokazowych w gospodarstwach, takie jak praktyczne wskazówki, narzędzia i inspiracje z praktyki.
Poradnik szkoleniowy FarmDemo służy do podnoszenia umiejętności i budowania zdolności wśród organizatorów demonstracji w gospodarstwach. Umożliwia praktyczne wdrażanie innowacyjnych praktyk demonstracyjnych i zwiększa świadomość wartości wymiany wiedzy / doświadczeń między rolnikami.

Poradnik zawiera przegląd najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania, przeprowadzania i oceny pokazów w gospodarstwie. Proponuje 6 łatwych kroków, które należy wykonać podczas planowania imprezy demonstracyjnej w gospodarstwie, zaczynając od jasnego określenia celów, a kończąc na dobrej ocenie i kontynuacji działąń. Ten zestaw szkoleniowy zawiera konkretne porady i wskazówki oraz zapewnia konkretne narzędzia wspierające przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę wydarzenia demonstracyjnego.

W poradniku znajdują się również ciekawe, inspirujące materiały wideo, w tym:

- kilka przykładów, w jaki sposób rolnicy mogą pomóc w zdefiniowaniu celów demonstracji i grup docelowych;
- kilka filmów z działań w gospodarstwach demonstracyjnych;
- filmy z inspiracjami do konfiguracji działań demonstracyjnych;
- kilka przykładów wykorzystania wideo jako zwiastuna podczas wydarzenia demonstracyjnego;
- inspiracja do nauki i metod moderowania działaniami demonstracyjnymi.

Ze względu na sytuację COVID19 w całej Europie w poradniku zawarto również wytyczne dotyczące wirtualnych demonstracji. Niniejsze wytyczne zawierają informacje dotyczące tego, czym jest wirtualne wydarzenie demonstracyjne oraz kroki przygotowania, przeprowadzenia i oceny wirtualnych wydarzeń demonstracyjnych.
Poradnik szkoleniowy zostanie przetłumaczony na wszystkie 24 języki UE do końca trwania projektu NEFERTITI (grudzień 2021 r.).

Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem: https://trainingkit.farmdemo.eu/

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl