48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 18 listopada 2020 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowane zostało szkolenie pt. „Jak założyć pasiekę?”. Szkolenie miało formę webinarium, więc w bezpieczny i wygodny sposób można było wysłuchać wykładów.

Tematyka szkolenia była skierowana zarówno do doradców z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i doradców prywatnych chcących rozpocząć prowadzenie pasieki. Przedstawione prezentacje dotyczyły podstawowej tematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem pasieki oraz legalnym wprowadzeniem produktów pszczelich na rynek.

 Omówiono tematy związane ze spotykanymi w Polsce i za granicą typami pasiek i gospodarki pasiecznej. Zwrócono uwagę na ogólne zasady zakładania pasieki oraz skład rodziny pszczelej. Dużo pytań pojawiło się odnośnie najczęściej spotykanych typów uli oraz wyboru typu uli do pasieki przydomowej.

W szkoleniu uczestniczyło blisko 200 osób związanych z pszczelarstwem lub planujących założyć pasiekę.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wyżej wymienioną tematyką, oraz licznymi pytaniami dotyczącymi pszczelarstwa ekologicznego, rozważymy możliwość (jeśli warunki na to pozwolą), zorganizowania szkolenia wyjazdowego do pasieki. Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej.

 Do pobrania:

Prezentacje ze szkolenia

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl