48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Szkolenia „Integrowana Ochrona Roślin” dla doradców zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów z województwa mazowieckiego zostały zrealizowane w ramach zawartej Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia realizowane były w ramach poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014-2020.

 

 

Projekt realizowany był przez Konsorcjum w składzie:

• Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu -lider
 Partnerzy:
• Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
• Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
• Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy


W ramach całej operacji w okresie czerwiec – wrzesień 2020 r zorganizowano i przeprowadzono cztery szkolenia. Każde szkolenie składało się z 3 zjazdów dwudniowych i obejmowało 48 godzin dydaktycznych, z których 8 godzin zrealizowano w formie wykładów a 40 godziny w formie zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone były przez kadrę naukową instytutów -konsorcjantów oraz SGGW i UP w Lublinie.
Szkolenia odbyły się w 3 modułach: rolniczym, warzywniczym i sadowniczym.

Dwa szkolenia modułu rolniczego zrealizowane zostały przez IUNG-PIB natomiast moduł sadowniczy (1 szkolenie) i warzywniczy (1 szkolenie) przez CDR O/Radom.

Uczestnicy szkoleń podczas wykładów zapoznali się z cechami charakteryzującymi patogeny, chwasty i szkodniki rośliny rolnicze, warzywnicze, sadownicze, zasadami regulacji zachwaszczenia po wykonaniu zasiewów i sadzeniu oraz narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony roślin rolniczych.

Podczas zajęć praktycznych prowadzonych w sadach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa, RZD Grabów n/Wisłą IUNG-PIB oraz gospodarstwach rolnych, uczestnicy zdobyli umiejętność rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów, występujących sezonowo w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych a także powodowanymi przez nie uszkodzeniami.

Zajęcia praktyczne obejmowały również diagnostykę laboratoryjną chorób, szkodników, chwastów występujących na roślinach i uszkodzeń przez niepowodowanych. Podczas zajęć dotyczących identyfikacji szkodników oraz owadów pożytecznych wykorzystywanych w sadownictwie stosowano mikroskopy stereoskopowe (binokulary) oraz sczyszczarki do sczyszczania roztoczy z liści. Pod binokularem oglądano m.in. przędziorki, szpeciele, a także uszkodzenia różnych organów roślin (liści, pędów, owoców) spowodowane przez szkodniki.

Zajęcia praktyczne z techniki ochrony roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych z wykorzystaniem ciągnika z opryskiwaczem przeprowadzone zostały odpowiednio w RZD IUNG-PIB w Grabowie, Zakładzie Agroinżynierii, polach i sadach doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Podczas tych zajęć w szczególności zwrócono uwagę uczestników na zagadnienia takie jak: kluczowe podzespoły opryskiwacza i ich sprawność techniczna pod kątem wpływu na jakość zabiegu, wyposażenie opryskiwacza poprawiające bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, kalibracja opryskiwacza oraz metody ograniczania znoszenia cieczy użytkowej.

W szkoleniach łącznie wzięło udział 84 doradców z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, CDR O/Radom oraz prywatnych podmiotów doradczych zajmujących się świadczeniem usług doradczych na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe w postaci broszury „ Integrowana Ochrona Roślin”. Ankiety oceniające jakość szkoleń w zdecydowanej większości wykazały wysoki poziom satysfakcji doradców z tematyki, formuły, organizacji i poziomu merytorycznego przeprowadzonych szkoleń. Podkreślić należy, że projekt realizowany był w okresie ograniczeń i regulacji związanych z wystąpieniem SARS-CoV-2, co wiązało się ze spełnieniem przez organizatorów określonych dodatkowych wymogów i dyscypliny uczestników szkoleń.

 

IMG 0498IMG 0505IMG 0538IMG 0545IMG 20200619 144947

DSC 0004DSC 0005DSC 0026DSC 0105

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl