48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniach 26 czerwca i 13 lipca 2020 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizowało szkolenia on-line dotyczące Agroleśnictwa:
”Agroleśnictwo - najważniejsza innowacja w rolnictwie” (26.06.2020 r.) oraz
„Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – Agroleśnictwo” (13.07.2020 r.)

Objęły one tematykę innowacji w produkcji rolniczej – w tym agroleśnictwa w działaniu „Współpraca” (PROW 2014-20), a także ogólne zagadnienia wynikające z problemów, z jakimi zmaga się rolnictwo w Polsce oraz możliwości ich skutecznego  rozwiązania i szans na zwiększenie innowacyjności i dochodowości (Nowy Europejski Zielony Ład). Główną osią tematyczną szkoleń było samo agroleśnictwo jako nowy kierunek dla gospodarstw rolnych, odpowiadający na problemy w rolnictwie, minimalizujący skutki zmian klimatycznych oraz odpowiadający na prośrodowiskowe oczekiwania konsumentów. Podczas szkoleń zastanawialiśmy się nad tym czy agroleśnictwo jest opłacalną alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, podając przykłady innowacji w produkcji rolniczej obejmujące tego typu rozwiązania, w tym w ramach operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca”.

Czy system agroleśny jest ekologiczny i co to jest agroekologia? – to nowe pytania, które wraz ze wzrostem zainteresowania tą formą gospodarowania stają się coraz bardziej aktualne, tak jak i podstawowe kwestie, analogiczne do tradycyjnego rolnictwa, w tym jak założyć i prowadzić uprawę agroleśną, ile to kosztuje i dla kogo przynosi korzyści?

Przedstawione zostały także przykłady istniejących już upraw w systemie agroleśnym, w tym  produkcji ziół na przykładzie plantacji Lubelskie Zioła. Omówiono dobór gatunków na plantacji, zjawisko allelopatii, metody zatrzymania wody w glebie, a także efektywne wykorzystanie nawozów. Przy okazji dyskutowano o potrzebach rynku i możliwości zbytu oraz opłacalności produkcji prowadzonej w omawianym systemie. Osobnym blokiem tematycznym była problematyka wspierania agroleśnictwa ze środków pomocowych.

Zastanawialiśmy się czy, dlaczego i w jakim zakresie agroleśnictwo powinno być jedną z metod gospodarowania wspieranych dodatkowymi dopłatami w ramach PROW 2021–2027, nawiązując do przykładów wspierania rolnictwa w ramach WPR w latach 2014–2020, w innych państwach członkowskich UE.

Szkolenia przeprowadzone zostały przed Panią dr Barbarę Baj-Wójtowicz, prowadzącą gospodarstwo rolne wdrażające uprawy agroleśne oraz Przemysława Lecyka, brokera innowacji z CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

Cieszymy się, że temat spotkał się z tak dużym zainteresowaniem Państwa. Jest to dla nas cenne spostrzeżenie, będące podstawą do planowania kolejnych działań z tego zakresu w przyszłości. Poniżej zamieszczamy linki do kanału YouTube CDR, na którym znajdą Państwo filmy wykorzystane podczas szkoleń.

Nowe Linki:

 

Jednocześnie informujemy, że w sierpniu br. CDR w Brwinowie organizuje szkolenie nt. „Uprawa ziół w systemie agroleśnym”. Szkolenie odbędzie się w gospodarstwie Pani Barbary Baj-Wójtowicz - szkolenie jest płatne, a link do informacji szczegółowej na ten temat zamieszczamy poniżej:

https://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/3398-ekologiczna-uprawa-ziol-w-systemie-agrolesnym

Bardzo dziękuje za zainteresowanie naszymi szkoleniami i zapraszamy na kolejne.

Serdecznie zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej: www.cdr.gov.pl a także profilu FB CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu, gdzie na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach szkoleniowych.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl