48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Nauka Doradztwu Rolniczemu to wydarzenie, które na stale wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zawsze z udziałem jednostek badawczo-naukowych. Corocznie jest to okazja do bezpośredniego spotkania przedstawicieli świata nauki z doradztwem rolniczym. W 2020 roku zaczęliśmy w zmienionej formule, oferując doradcom szkolenia w formie webinariów. Niezmienne pozostało zaangażowanie instytutów naukowych, tym razem był to Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.


Cykl „Nauka Doradztwu Rolniczemu” rozpoczęliśmy 9 czerwca br., uczestników powitała Pani Katarzyna Boczek – Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Za motto szkolenia poprowadzonego przez wykładowców z IUNG-u w Puławach uznaliśmy temat pierwszego wykładu prezentowanego przez Pana Profesora Mariusza Matykę: „Praktyki rolnicze sprzyjające retencjonowaniu wody”. Po nim kolejno wysłuchaliśmy wykładów: „Zasady funkcjonowania Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej” Pana Profesora Andrzeja Doroszewskiego, „Uprawa roli w warunkach zmieniającego się klimatu” Pana Profesora Janusza Smagacza oraz „Rola gleb w przeciwdziałaniu zjawiskom suszy” – ten temat zaprezentował Pan Profesor Grzegorz Siebielec.

Kolejne spotkania z doradcami w formie webinarium przeprowadzili naukowcy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz z Oddziału IHAR w Jadwisinie. Tematem webinariów było „Przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawach rolniczych”. Prezentowane były następujące wykłady: „Jak rośliny radzą sobie z deficytem wody ? Mechanizmy obrony i przystosowania do suszy” Pana Profesora Grzegorza Żurka, „Metody przeciwdziałania skutkom suszy w uprawie ziemniaka. Efektywność nawadniania” Pana dr Wojciecha Nowackiego, „Ocena tolerancyjności odmian ziemniaka na suszę i wysoką temperaturę” Pani dr inż. Dominiki Boguszewskiej-Mańkowskiej oraz „Przeciwdziałanie skutkom suszy: dobór odmian pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i soi” Pana Profesora Jerzego H. Czembora.  Prelegenci dostarczyli bardzo wiele praktycznych wiadomości na temat nawadniania upraw, potrzeb wodnych roślin oraz  właściwego doboru odmian niektórych gatunków roślin do uprawy w warunkach  stresu suszy.

IUNG w Puławach oraz IHAR w Radzikowie należą do tych instytutów, które niezmiennie nawiązują do bogatych tradycji współpracy z doradztwem i praktyką. Jako doradcy potrzebujemy stałej aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz wskazówek co do możliwości i sposobów wspomagania działalności gospodarstw rolnych. Problem gospodarki wodą niezmiennie towarzyszy produkcji rolniczej. Przedstawione podczas szkoleń badania oraz praktyki służące niedopuszczaniu do wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym bilansem wodnym znaleźć mogą zastosowanie w gospodarstwach rolnych zarówno w okresie suszy, jak i nadmiernie intensywnych opadów atmosferycznych.

Szkolenia przeprowadzone zostały dla pięciu grup – w sumie 209 uczestników, którzy do codziennych, licznych obowiązków dołączyli pomaganie rolnikom w gospodarowaniu w warunkach niedoboru, a czasami też nadmiaru wody. Byli to doradcy wytypowani z ośrodków doradztwa rolniczego do roli  koordynatorów oraz doradców do spraw wody,  zaangażowani w tworzenie Lokalnych Partnerstw do spraw Wody. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań wykładowcom na „czacie”. Na tak zadane pytania wykładowcy odpowiadali na bieżąco w trakcie wykładu.

Obecnie nie możemy zaoferować doradcom wizyty w instytutach oraz bezpośredniej obserwacji efektów zastosowania zalecanych tam nowych technologii uprawy, jednak zaprezentowane wykłady ilustrowane licznymi fotografiami, schematami, zestawieniami danych wnoszą pokaźną porcję wiedzy oraz pobudzają do refleksji co do gospodarowania wodą.


Do pobrabia:

prezentacje IHAR

prezentacje IUNG

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl