48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Uprzejmie Państwa informujemy, że zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w konkursie nr 4/2020 na operacje, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Przedstawiamy Państwu listę projektów ocenionych pod względem kryteriów wyboru.

Lista operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ocenionych w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 dla Konkursu nr 4/2020 - pobierz

Wszyscy Partnerzy, których operacje podlegały ocenie merytorycznej tj. pod względem kryteriów wyboru, zostaną także pisemnie poinformowani o jej wynikach.

Dziękujemy wszystkim Partnerom za udział w konkursie. Jesteśmy wdzięczni za Państwa cierpliwość, bowiem obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią utrudniły także pracę osób zaangażowanych w ocenę operacji.   

Będziemy się z Państwem kontaktować w celu podpisania umów. Mamy nadzieję, że pomimo trudnych warunków wszystkie operacje uda się zrealizować.

Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, gdzie będziemy zamieszczać wszelkie informacje dotyczące realizowanych operacji. 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl