48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. program pomocy państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych SA.56408 (2020/N) jest zgodny z rynkiem wewnętrznym.

 

 

Na podstawie ww. decyzji oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) niewypłacalni producenci rolni w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się o pomoc w formie:

  1. bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  2. pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  3. gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jednym z warunków uzyskania powyższej pomocy, zgodnie z przepisami ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, jest przedłożenie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż niezbędne informację i dokumenty dotyczące restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz stronach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl