48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Nie ma naukowych dowodów świadczących o przenoszeniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, by zwierzęta mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby. Nie ma więc przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie gospodarstwa sprawował ich właściciel, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi on w związku z tym nigdzie się przemieszczać.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie. Jeżeli więc osoby będące na kwarantannie, zgodnie z nakazami Inspekcji Sanitarnej, nie mogą opuszczać domu i zajmować się zwierzętami w obejściu, a nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań, powinny skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy.

Organy samorządu terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie z którym, samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Urząd gminy, będzie musiał znaleźć rozwiązanie, czyli w zależności od okoliczności albo skierować do gospodarstwa osoby, które będą mogły opiekować się zwierzętami, lub też znaleźć miejsce, w które będzie można przenieść zwierzęta. 

Dla wszystkich producentów żywności z pewnością istotna będzie również informacja – jaką podaje Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – że obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Najważniejsze zalecenia dla producentów żywności, jakie rekomenduje Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczą przede wszystkim przestrzegania reżimu sanitarnego oraz stosowania ogólnych zasad higieny, w tym szczególną promocję regularnego i dokładnego mycia rąk przez pracowników, kierowców, serwisantów i kontrahentów. Konieczne jest również zapewnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym do rąk, a także informowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wystąpieniu choroby.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii, Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Opracowanie: DEZG, CDR Oddział w Poznaniu.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl