48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020

Planowane nabory wniosków PROW 2014-2020


Harmonogram​ naborów​ wniosków​ w​ 2020​ r.

Harmonogram ​ naborów​ wniosków 2021​ r.

 

 

 

Aktualne Nabory Wniosków w ramach PROW 2014-2020

Termin naboru

 Poddziałanie

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

Informacje o naborze

Kalkulator punktów
30 października -
3 grudnia 2020 r.
Poddziałanie 3.1 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie Informacja o naborze
1 grudnia 2020 r. -
30 grudnia 2020 r.
Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie

Informacja o naborze

Poradnik

29 grudnia 2020 r. -
26 lutego 2021 r.
Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie Informacja o naborze
30 listopada 2020 r. -
28 stycznia 2021 r.
Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie Informacja o naborze
26 października -
24 grudnia 2020r.
Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie

Informacje o naborze

15 października -  
31 grudnia 2020r.
Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie Informacje o naborze
29 października -
31 grudnia 2020r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie

Informacje o naborze

Kalkulator punktów

Prezentacja

30 listopada 2020 r.-
13 stycznia 2021 r.
Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie

Informacje o naborze

Kalkulator punktów

19 października -
30 listopada 2020 r.
Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór wniosków Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie Informacje o naborze


Dofinansowanie do wapnowania gruntówNabory zakończone w 2020

od 21 lutego
do 20 lipca 2020
Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
od 31 marca
do 30 czerwa 2020
Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
od 27 lutego
do 27 marca 2020
Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
od 07 maja
do 31 sierpnia 2020
Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
od 19 marca
do 17 czerwca 2020
Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  

od 3 czerwca
do 17 sierpnia 2020

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

 

od 28 lutego
do 28 marca 2020

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

 

od 28 lutego
do 28 marca 2020

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Dokumenty aplikacyjne

Rozporządzenie

 
od 31 marca
do 30 czerwa 2020
Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw poza obszarami objętymi ASF Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
30 września -
29 października 2020r.
Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
od 1 czerwca
do 31 lipca 2020
Poddziałanie 8.1
Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej
Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  
od 19 czerwca
do 17 sierpnia 2020
Działanie 9
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
Dokumenty aplikacyjne Rozporządzenie  

 

Informacje odnośnie wspomnianych naborów znajdują się na stronie ARiMR

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl