48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 24-25.09.2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało szkolenie pn.: Alternatywne kierunki w produkcji zwierzęcej. Chów i hodowla alpak. W szkoleniu udział wzięli doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, doradcy prywatni, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane w przyszłości prowadzeniem chowu tych sympatycznych zwierząt.


Szkolenie prowadzone było przez dr. inż. Annę Morales Villavicencio z Wydziału Nauk o Zwierzętach, Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani doktor omówiła pochodzenie i budowę anatomiczną alpak, ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego, pasze stosowane w żywieniu zwierząt oraz ich potrzeby pokarmowe. Podjęte zostały również tematy związane z utrzymaniem alpak na wybiegach i w zadaszonych pomieszczeniach, charakterystyką włókna zwierząt oraz możliwością jego wykorzystania, a także zdrowiem zwierząt.

Przedstawiono również możliwości wykorzystania alpak we wspomaganiu różnego rodzaju terapii osób niepełnosprawnych, z deficytami zdrowotnymi lub profilaktycznie, w celu poprawy samopoczucia oraz w turystyce i rekreacji.

W kolejnym dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w wizycie w gospodarstwie hodowlanym „Alpakus” w Ramutowie k/Płocka. Państwo Sandomierscy – właściciele gospodarstwa, opowiedzieli o prowadzeniu hodowli, zwyczajach i zachowaniu zwierząt oraz na co zwrócić uwagę kupując zwierzęta do określonego celu użytkowania. Uczestnicy mogli z bliska podziwiać piękno i łagodny charakter alpak oraz zadawać pytania związane z praktycznym aspektem utrzymania zwierząt.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl