48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

nagl

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych”, zorganizowało w dniu 13 września 2019r. w Przysieku ponadregionalną konferencję „Produkcja i sprzedaż żywności wytworzonej przez rolnika-organizacja, wymagania, możliwości rozwoju”.

 W konferencji uczestniczyło 86 osób. Celem konferencji było przekazanie wiedzy na temat możliwości oraz wymagań organizacyjnych prowadzenia produkcji żywności i jej sprzedaży bezpośrednio przez producenta rolnego w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Podczas konferencji prelegenci przedstawili możliwości i zasady prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności w małej skali oraz wymagania jakie muszą spełnić producenci. Przedstawiciele instytutów naukowych zaprezentowali rozwiązania innowacyjne możliwe do wdrożenia w przetwórstwie mięsa i mleka przez małe zakłady przetwórcze. Najwięcej problemów zgłaszali uczestnicy podczas prezentacji wykładu dotyczącego rozwiązań w zakresie przepisów prawa podatkowego możliwych do zastosowania przy prowadzeniu przez rolnika działalności przetwórstwa żywności w tym działalności rolniczego handlu detalicznego.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że zmiany w przepisach sanitarnych i podatkowych regulujących sprzedaż bezpośrednią, w szczególności te związane z Rolniczym Handlem Detalicznym oraz produkcją Marginalną, Ograniczoną, Lokalną, umożliwiają rolnikom przetwarzanie i sprzedaż produktów z surowców z własnych upraw i własnego chowu, bezpośrednio konsumentom indywidualnym oraz instytucjonalnym (sklepy, szkoły, stołówki itp.). Nowe przepisy to szansa dla małych gospodarstw rolnych oraz małych przetwórców, którzy mają potencjał do produkowania żywności wysokiej jakości, stosując metody nieprzemysłowe. Szansa wiąże się z tym, że popyt na takie produkty rośnie wraz z nowymi formami sprzedaży żywności. Konsument coraz częściej zwraca uwagę nie tylko na cenę żywności, ale również na sposób jej produkcji. Coraz częściej zaufanie konsumenta wiąże się nie tyle z certyfikatami jakości, co z osobą producenta – jego wiarygodnością, starannością, zaangażowaniem oraz umiejętnościami.

Nowymi wyzwaniami stojącymi przed małymi producentami jest zapewnienie organizacji rynku sprzedaży wyprodukowanej żywności. Zagadnienia te przedstawił w swoim wykładzie Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rolnego Ślesin, prowadzącego działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w zakresie przetwórstwa mleka.

k1k2k3k4

Dzień później, 14 września uczestniczyliśmy w Krajowych Dożynkach Ekologicznych w Przysieku. Na stoisku CDR prezentowano najnowsze wydawnictwa na temat ekologicznej produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz prowadzono konsultacje z zakresu rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja serów, wyrobów wędliniarskich oraz soku jabłkowego, wyprodukowanych w naszym Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa.

Dożynki rozpoczęły się polową mszą świętą celebrowaną przez księdza biskupa Józefa Szamockiego. Starostami byli państwo Łukasz i Olga Gębka z województwa świętokrzyskiego. Podczas uroczystości dożynkowych premierowo zaprezentowano film „Pionierzy rolnictwa ekologicznego”. Odznakami „Pionier rolnictwa ekologicznego” uhonorowano rolników zasłużonych dla rozwoju tej metody produkcji.

Na dożynkach swoje produkty prezentowali rolnicy ekologiczni z całego kraju oraz firmy zajmujące się dystrybucją środków do eko-produkcji.

 d2d3d4d5

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl