48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie działając na podstawie art. 57e ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków, złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w konkursie nr 3/2019, na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

Wnioski złożone w terminie 4 – 18 lutego 2019 r. podlegały ocenie formalnej a następnie ocenie merytorycznej.

Lista przedstawia wynik prac Komisji Oceny Merytorycznej Operacji. Wszyscy Wnioskodawcy, których operacje podlegały ocenie merytorycznej zostaną pisemnie poinformowani o jej wynikach. .

Wezwania do podpisania umów będą przesyłane przez Jednostkę Centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 3/2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. - pobierz

Dziękujemy wszystkim Partnerom KSOW za udział w konkursie. Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca planuje w IV kwartale 2019 r. ogłoszenie kolejnego konkursu dla partnerów KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, z możliwością składania wniosków na realizację operacji dwuletnich.

Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - http://ksow.pl oraz strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo na których zamieszczany jest komunikat o konkursie. Wzorem lat ubiegłych planowane są również szkolenia dla Partnerów KSOW na temat poprawnego wypełnienia wniosku o wybór operacji i refundację. Informacje dot. terminów szkoleń będą publikowane na ww. stronach internetowych.

Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl