48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczących łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podkreślić, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy w tym zakresie.  (Ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych , Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007). Ustalone zostały jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzony znak „Produkt polski”. Znak „Produkt polski” dzięki prostej grafice nawiązującej do flagi polskiej jest łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy właśnie odniesienie do polskiego pochodzenia traktują jako kryterium zakupu produktu.

Informacja „Produkt polski” może być podawana na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się użycie do 25% składników niepochodzących z Polski, ale tylko pod warunkiem koniecznego wykorzystania takich składników w produkcie i przy braku możliwości pozyskania tych składników w kraju (np. bakalie typu rodzynki, czy skórka pomarańczowa).

Przyjęte przy tworzeniu projektu „kryterium surowcowe” uwzględniało wyniki badań konsumenckich wskazujące na wzrost liczby polskich konsumentów preferujących produkty spożywcze, do wytworzenia których wykorzystano krajowe surowce oraz miało na celu zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystywania w przetwórstwie w większym stopniu surowców rolnych krajowego pochodzenia.

Znakowanie tą informacją jest dobrowolne oraz nie wymaga żadnej rejestracji. Logo „Produkt polski” można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie ogólnopolską kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów również na temat oznaczenia „Produkt polski”.
W ramach kampanii stworzona została broszura informacyjna „Kupuj świadomie”, edukująca społeczeństwo w zakresie informacji nt. kraju pochodzenia produktu, istniejących systemów i znaków jakości, w tym logo „Produkt polski” (ulotka jest dostępna do pobrania pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kupuj-swiadomie).

Jednocześnie od połowy kwietnia planowane jest uruchomienie kampanii informacyjno-edukacyjna w telewizji, polegająca na emisji spotu odnoszącego się do powyższych informacji. Resort rolnictwa prowadzi również działania, których celem jest upowszechnienie wśród producentów żywności oraz podmiotów, które uczestniczą w łańcuchu dostaw produktów spożywczych, wiedzy na temat możliwości znakowania produktów informacją „Produkt polski”, a także wyróżniania produktów spełniających ww. kryteria na półkach sklepowych (np. wywieszki z informacją „Produkt polski”).

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl