48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Nabór wniosków dla rolników od  31 stycznia do  1 marca 2019 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców i rolników, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, opracowali bardzo proste narzędzie pozwalające na szybkie lecz orientacyjne sprawdzenie możliwości ubiegania się o dotację na inwestycje w ramach ogłoszonego przez ARiMR naboru wniosków dla rolników podejmujących prowadzenie działalności w zakresie „małego przetwórstwa”  jak i prowadzących lub podejmujących działalność dotyczącą „rolniczego handlu detalicznego” (RHD).

Aplikacja w programie Excel pozwala na bardzo szybkie obliczenie i sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu do poddziałania, w tym obliczenie liczby punktów do określenia dostępu do aplikowania o środki inwestycyjne.

Aplikację wykorzystujemy do celów szkoleniowych i własnego, orientacyjnego sprawdzenia dostępu do wymienionego naboru wniosków. Nie jest ona także dokumentem - załącznikiem, który składamy razem z wnioskiem.

Dodatkowo zamieszczamy także do pobrania ogólną informację, która pozwoli rolnikom na zdefiniowanie swojej sytuacji i charakteru ubezpieczenia w KRUS np: - „z mocy ustawy i w pełnym zakresie”, czy na wniosek -  „w pełnym zakresie”, czy warunki prowadzenia działalności pozarolniczej na tzw. - „podwójnym KRUSie”. Materiał do pobrania w pliku pdf.

Aplikacja .xlsx jest do pobrania i zainstalowania na komputerze użytkownika. Pamiętajmy o włączeniu makr. Nie jest ona także „zabezpieczona” - co pozwala na jej modyfikację, ale trzeba też uważać by nie spowodować utraty niektórych jego funkcjonalności.

Do pobrania:

Aplikacja do obliczania kryteriów dostępu do przetwórstwa

KRUS 2019

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl