48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

Miło nam jest ogłosić, że ocena wniosków złożonych w konkursie 6/2022 przez partnerów KSOW została zakończona, wyłaniając operacje, które będą realizowane w 2022 i 2023 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Przedstawiamy listę projektów ocenionych pod względem kryteriów wyboru, dostępną tutaj:

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 dla konkursu numer 6/2022

Partnerzy, których operacje podlegały ocenie merytorycznej tj. pod względem kryteriów wyboru, zostaną pisemnie poinformowani o jej wynikach.
Wszystkim partnerom dziękujemy za udział w konkursie. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu podpisania umów.

 

W dniach 20-21 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze z planowanych w CDR Brwinów trzech szkoleń pn. Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania, adresowanych do doradców z państwowych jednostek doradztwa rolniczego.

Szkolenia te są realizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwojowo - Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie. Celem szkoleń jest przygotowanie doradców do szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania za te szkody. Umiejętności te są konieczne do realizacji zadania ośrodków doradztwa rolniczego określonego w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego w artykule 4.1 punkt 12.

Zajęcia prowadzą doświadczeni w temacie wykładowcy ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Słupsku.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, zorganizowało podczas III Krajowych Dni Pola  w Poświętnym w dn. 11-13.06.2022 wspólne stoisko informacyjno – promocyjne dla CDR i ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju. Wydarzenie odbyło się w ramach operacji własnej SIR „Doradztwo rolnicze w praktyce. III  Krajowe Dni Pola, Poświętne 2022. W wydarzeniu wzięło udział 10 ODR-ów.

Celem operacji była promocja dobrych praktyk rolniczych sprzyjających ochronie środowiska z zachowaniem rentowności gospodarstw, kształtowanie proinnowacyjnych postaw rolników, ułatwianie dostępu do  wiedzy fachowej, promocja dywersyfikacji działalności rolniczej, przedstawienie źródeł finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich oraz wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami doradztwa rolniczego a rolnikami oraz innymi uczestnikami wydarzenia. Odwiedzający stoisko mogli bezpośrednio zapoznać się z najnowszymi opracowaniami dotyczącymi innowacyjnych praktyk dotyczących zarówno uprawy  roślin jak też  hodowli zwierząt. Przedstawiciele poszczególnych ODR-ów udzielali bezpośrednio porad oraz odpowiedzi zainteresowanym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało konferencję on-line w dniach 8 – 9 czerwca 2022 roku pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego”. Konferencja ta została zorganizowana w ramach operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych do udziału w II edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

WAŻNE: Wydłużony został termin składania kart zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie do 30 czerwca 2022 roku!

Więcej informacji

Jesteś uczniem szkoły technicznej lub zawodowej?
Poszukujesz praktyk zawodowych w okresie wakacji?
Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z pracą?
To świetnie! Zarabiaj i ucz się podczas PŁATNYCH 1-2 miesięcznych praktyk u jednego z naszych partnerów działającego w sektorze rolno-spożywczym!
Nie zwlekaj aplikuj już dziś: www.eitfoodrisfellowships.eu , zakładka RIS Youth!

W dniu 31 maja br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się inauguracyjno-robocze spotkanie Zespołu do spraw współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami kształcącymi w zawodach rolniczych. Zespół w nowym jego składzie osobowym będzie kontynuować prace, rozpoczęte w drugiej połowie ubiegłego roku,  które mają na celu zwiększenie udziału szkół rolniczych w procesie transferu wiedzy i innowacji rolniczej od nauki do praktyki. Zespół zajmie się również wypracowaniem modeli i dobrych praktyk współpracy pomiędzy doradztwem a szkołami oraz monitoringiem tej współpracy.  Będą również podejmowane wspólne przedsięwzięcia promocyjne i edukacyjne, skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli, w tym upowszechnianie informacji o projektach innowacyjnych.

Z dniem 1 czerwca br. uruchomiony został nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych, który będzie trwał do 1 sierpnia br. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegóły w tym zakresie dostępne są na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2.
Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje, dotyczące wsparcia na tworzenie zadrzewień śródpolnych można znaleźć w zakładce MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zadrzewienia-srodpolne.
Celem upowszechnienia tego instrumentu wsparcia został opracowany przewodnik pn. Zakładanie zadrzewień śródpolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, dostępny na stornach internetowych MRiRW w zakładce: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/materialy-informacyjne5

Zakładanie zadrzewień śródpolnych w ramach WPR - broszura MRiRW pdf 2.6 MB

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego  do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  „Najlepsze  wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”.

W ramach konkursu prowadzone są dwie kategorie:

- Najlepsze czasopismo periodyczne

- Najlepsza publikacja tematyczna

Tegoroczna edycja inspirowana jest zarówno ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską programami — długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich. Jak wskazuje hasło przewodnie — Młodzież jest przyszłością — konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku.

więcej informacji...

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022, organizuje następujące wydarzenia:

  • Konferencja: „Zdrowe stado - niezbędny element sukcesu ekonomicznego hodowli zwierząt gospodarskich” – 20.06.2022 r.;
  • Konferencja: „Zdrowa gleba - dla zdrowych plonów” – 22.06.2022 r.;

Powyższe wydarzenia odbędą się w formie webinarium, która umożliwi obustronną komunikację miedzy prowadzącym a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl. Konkurs „INNOWACYJNY FARMER 2022” ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Nowa platforma doradcza eDWIN, która ułatwi codzienną pracę rolników na polu oraz przyczyni się do poprawy jakości produkowanej żywności, zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych w piątek, 3 czerwca. Dzięki niej rolnicy będą szybko otrzymywali powiadomienia o szkodnikach, zagrożeniach na polu lub załamaniach pogody. Platforma powstała dzięki współpracy 19 partnerów z całej Polski.

Podsumowanie trzyletnich prac nad platformą doradczą eDWIN, praktyczne wykorzystanie usługi Wirtualnego gospodarstwa w ramach aplikacji eDWIN czy perspektywy rozwoju platformy w przyszłości - takie tematy zostały podjęte podczas drugiej konferencji podsumowującej prace nad projektem eDWIN, która odbyła się 20 maja w Piasecznie. Kolejne konferencje odbędą się w Poznaniu i Kościerzynie.

Konferencje podsumowujące projekt eDWIN

Konferencja zorganizowana 17 maja w Piasecznie była drugą z czterech, które mają na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN. W konferencji uczestniczyli rolnicy i doradcy oraz zaproszeni goście, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Organizatorem konferencji był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Do tej pory ten projekt istniał przede wszystkim w głowach pomysłodawców oraz osób, które uczestniczyły w jego realizacji. Jednak teraz możemy go Państwu przedstawić. eDWIN to projekt bardzo duży i niezwykle szeroki, jesli chodzi o zakres oddziaływania oraz liczbę osób, które go realizowały – tak Mariusz Tatka, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Poznaniu, przemawiał na rozpoczęciu pierwszej konferencji podsumowującej trzyletnie prace nad platformą doradczą eDWIN. W spotkaniu, które odbyło się w Krakowie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Następna konferencja odbędzie się już 20 maja i będzie zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.
Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.
Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1%. należnej kwoty.

Jednocześnie zostanie przedłużony do 31 maja 2022 roku termin na składanie wniosków o dopłaty do nawozów.

https://www.gov.pl/web/arimr/trwa-nabor-wnioskow-o-doplaty-do-nawozow--zobacz-jak-mozesz-przyspieszyc-wyliczenie-wsparcia

W dniach 26-27 kwietnia 2022r. w Pruszkowie odbyła się konferencja końcowa projektu Liaison - Zwiększenie Innowacyjności w Rolnictwie: Powiązanie Aktorów, Instrumentów i Polityk poprzez Sieć” (ang. “Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks — LIAISON”).
Celem projektu była analiza mechanizmów wdrażania projektów opartych na zasadach wielopodmiotowości (Multi actors approach) i współtworzenia (co-creation). Projekt realizowany był od roku 2018 do końca kwietnia br.

Strona Internetowa dotycząca platformy doradczej eDWIN jest już aktywna.

Nabór zakończono!

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Niemiec organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom, w ramach operacji Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) pn. „Wyzwania środowiskowe we współczesnym rolnictwie-wdrażanie dobrych praktyk”.

Termin wyjazdu studyjnego: 27czerwca – 1 lipca 2022 roku.

Celem wyjazdu studyjnego jest promowanie dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie ekologicznym, zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie, nawiązanie kontaktów oraz wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w rozwój rolnictwa ekologicznego.

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl