48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 26 listopada 2020 r. na konferencję w formie zdalnej DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO pod hasłem: Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym - Inteligentne Rolnictwo.

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji operacji Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli grup operacyjnych EPI, przedsiębiorców sektora rolnego, przedstawicieli nauki, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.


W dniach 8-9 grudnia 2020 r. Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje V Forum Wiedzy i Innowacji. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydarzenie realizowane będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

5 listopada 2020 r. od godz. 11.00 Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie online pt. Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb przygotowane w ramach realizacji zadań 3.2 i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015-2020) „Działania na rzeczpoprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli posłuchać zaleceń specjalistów, skorzystać z konsultacji online zadając pytania na czacie live oraz zapoznać się z postępami prac prowadzonych w ramach zadań 3.2 PW IO (2015-2020). Koordynatorem szkolenia będzie dr Jacek Nowak − kierownik zadania 3.2 „Rozwój zrównoważonego nawożenia roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleby i skażenia wód gruntowych”. więcej...

W ramach projektu „NEFERTITI - Sieć europejskich gospodarstw demonstracyjnych - wymiana wiedzy i innowacji przez demonstracje” ( https://nefertiti-h2020.eu/ ) powstała seria filmów instruktażowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Filmy dostępne są z polskimi napisami. Do obejrzenia, m.in. doświadczenie z robotem polowym Farmdroid FD20: Siew i rzędowe odchwaszczanie buraków cukrowych, Nowe techniki kontrolowania dostarczania wody i składników odżywczych do upraw szklarniowych, Innowacyjny wypas - całoroczny wypas w Brandenburgii i wiele innych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYrtkIDkcdRQTEC1-PE9PUXD8-dbxIs5&fbclid=IwAR1Rcx38zahaSsonreYbEAWophbZtyTaymaFYg_b0nRMrq8Nbzzsnd1btvw

Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprosza na konferencję on-line pod tytułem: Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników prac realizowanych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w ramach Programu Wieloletniego finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Po zakończeniu konferencji, odbędzie się Seminarium w ramach projektu Celpreg, realizowanego w ramach polskoniemieckiej współpracy naukowej w programie CORNET.

Wydarzenie odbędzie się zdalnie i będzie miało postać webinarium. Termin wydarzenia: 4 - 5 listopada 2020 r.

Szczegółowy harmonogram spotkania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zaprasza 17 listopada (wtorek) 2020 roku o godz. 10.30 na Ogólnopolską konferencję online Stop Powodzi pt. Cele. Działania. Bezpieczeństwo. Debata będzie poświęcona prezentacji zaktualizowanych celów i działań w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 9 listopada.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie www.stoppowodzi.pl

Na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie został utworzony nowy kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w rolnictwie. Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Absolwent posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów UE oraz zakupie ziemi rolnej. Więcej informacji

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi planował organizację kilku jesiennych spotkań promujących kulturę ludową, jak Święto Chleba czy koncerty w ramach akcji „Kultura na ludowo #wspieram”. Niestety sytuacja epidemiczna zmusiła nas do modyfikacji tych zamierzeń. Nie oznacza to jednak, że ustajemy w wysiłkach i próbach przybliżania wszystkim zainteresowanym wiedzy o folklorze, historii i tradycjach ludowych. W najbliższym czasie przenosimy nasze działania do sieci. Aby nie tracić kontaktu ze swoimi sympatykami proponujemy kolejny konkurs.

We współczesnym rolnictwie nawozy mineralne obok środków ochrony roślin należą do ważnej grupy przemysłowych środków produkcji.

Jak podkreśla Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, a także jednym z głównych wskaźników intensywności i efektywności produkcji w rolnictwie. Nawozy mineralne stosowane w procesie produkcji wywierają istotny wpływ na wzrost i rozwój roślin, wzbogacając glebę w niezbędne składniki mineralne. Wpływ nawożenia na kształtowanie wielkości osiąganych plonów jest ogromny, nawet 50% przyrostu plonowania jest osiągana dzięki nawożeniu. Nawożenie stosowano już w starożytności do użyźniania gleb używano obornik, kompost, słomę, szlam rzeczny, nawozy zielone, ściółkę leśną. Rozwinęło się ono już w 19 wieku, aby osiągnąć kulminację w wieku 20.

Przypominamy, że rolnicy, którzy złożyli wnioski o płatność dobrostanową wariant 2.1.i 2.3. od dnia 16 października do końca października 2020r. mają obowiązek złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie przesyła rozporządzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. pobierz rozporządzenie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym INNOSETA w ramach programu HORYZONT 2020. Głównym celem INNOSETA jest stworzenie innowacyjnej, samowystarczalnej sieci tematycznej SETA dla dobrych praktyk zarządzania gospodarstwem dostosowane do szczególnych wymagań w zakresie ochrony środowiska. Projekt INNOSETA zakłada zebranie wyników badań przy stosowaniu opryskiwaczy w zakresie ochrony roślin za pomocą dostępnych zaawansowanych, pionierskich rozwiązań, osiągnięcie celów poprzez rozpowszechnienie istniejących badan i rozwiązań komercyjnych, które jednocześnie ukażą nam potrzeby i innowacyjne pomysły społeczeństwa rolniczego. Więcej informacji...

logo

W dniu 08.10.2020 r. odbyła się konferencja, zorganizowana w formie webinarium przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu pt. „Rolnictwo ekologiczne- szansa dla rolników i konsumentów”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych ale przede wszystkim doradcy i rolnicy. Podczas konferencji Pan Michał Rzytki Dyrektor Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił założenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, a także nową priorytetową inicjatywę jaką jest Zielony Ład.

Iso-Tech sp. z o.o. wraz z Polską Fundacją Innowacji oraz Małopolską Izbą Rolniczą zapraszają do oglądania filmów z cyklu 2020 "Wiedz i Mądrze Jedz"

Filmy realizowane są w ramach operacji pt „Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce”.

W każdą sobotę od 5 września 2020 do 10 października 2020 o godz 6.10 rano, można obejrzeć 2 reportaże WIEDZ I MĄDRZE JEDZ w ogólnopolskim kanale ZOOMTV (Cyfrowy Polsat pozycja 155, Orange TV pozycja 36, Canal+ pozycja 42; dostępny również w sieciach kablowych i telewizji naziemnej).

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu ul. Chorzowska 16/18,26-600 Radom
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty

 

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie kontynuowane są prace nad utworzeniem Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W dniu 22 września 2020 roku odbyło się Seminarium w formie wideokonferencji, poświęcone najbliższym działaniom na rzecz powołania tych gospodarstw. Słowo wstępne wygłosiła Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, która nakreśliła priorytety w działaniach na rzecz utworzenia Krajowej Sieci. Spotkanie poprowadziła oraz omówiła zadania na najbliższe miesiące Pani Bożena Krześniak, główny specjalista w Zespole do spraw Rolnictwa i Środowiska.

Realizowane na terenie całego kraju zobowiązania dotyczące Programu azotanowego mającego na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wymagają od podmiotów, prowadzących produkcję rolną i działalność w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, stosowania odpowiednich procedur technologicznych i dokumentacyjnych.

Zakres tych działań podlega procedurom kontrolnym realizowanym przez instytucje do tego powołane: Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeprowadzone w 2018 roku przez ARiMR „kontrole na miejscu” przez ARiMR wykazały wystąpienie 688 naruszeń wymogów Programu azotanowego w 426 skontrowanych gospodarstwach.

W dniach 16-18 września 2020 roku, odbyło się Seminarium, w formie wideokonferencji, poświęcone Planom Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej z wykorzystaniem Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie „CAP Strategic Plans: The key role of Agriculture Knowledge and Innovation Systems (AKIS) in Memebr Systems”. Początkowo Seminarium miało mieć miejsce w Warszawie jednak ze względu na wystąpienie COVID-19 zostało zrealizowane w formie online. Organizatorami byli Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) oraz Punkt Obsługi Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego EIP-AGRI Service Point.

Jesteś rolnikiem, który chce zdywersyfikować swój dochód i profil produkcji swojego gospodarstwa? Dołącz do programu EIT Food Grow, który pozwoli Ci zdobyć wiedzę, jak zyskownie uprawiać niszowe zboża, rośliny lecznicze oraz zioła w Polsce. Zapraszamy Cię do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 28-29 września 2020 on-line. TUTAJ

W trakcie warsztatu będziesz miał możliwość współpracy z zespołem, który będzie pracował nad szansą na rozwój nowego profilu działalności w twoim gospodarstwie. Zespół ten będzie prezentował wypracowany wraz z Tobą pomysł na biznes 21 listopada. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 EUR na wdrożenie pomysłu biznesowego w życie we współpracy z rolnikami uczestniczącymi w programie.

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl