48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W organizowanym przez WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, konkursie na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, w etapie krajowym decyzją jury zwyciężył Pan Patryk Kokociński z województwa wielkopolskiego, który prowadzi gospodarstwo konwencjonalne w sposób przyjazny środowisku morskiemu, tj. przyczyniając się do ograniczania spływu substancji biogennych do wód, co przekłada się na ograniczanie eutrofizacji i powstawania martwych stref w Bałtyku.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z Polską federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przygotowało film instruktażowy pn. „Agroturystyka w czasie COVID-19 - dobre praktyki”, który jest dostępny na kanale filmowym CDR https://youtu.be/Of6cpbfSzh0.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z EIT Food CLC North-East – Europejskim Instytutem Technologii zaprasza do udziału w projekcie pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”. Głównym celem projektu jest wsparcie grupy liderów adopcji oraz promocja praktyk rolnictwa regeneratywnego w Polsce poprzez przeszkolenie wybranej grupy rolników w zakresie wdrażania praktyk agrotechnicznych, wymiany wiedzy i zdobycia umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego, tj. m.in. technik wykonywania zabiegów agrotechnicznych, które mają na celu odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby, zwiększenie bioróżnorodności oraz rozwój zdrowia gleby.

Informujemy, że na stronie internetowej IJHARS w zakładce Co robimy → Rolnictwo ekologiczne → Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, (https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej) zamieszczone zostały nowe, zaktualizowane formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa, tj.

  • formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008,
  • formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji,
  • formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu.

 
eDWIN to jeden z największych projektów służących cyfryzacji i unowocześnianiu polskiego rolnictwa.
Ale jego realizacja byłaby bardzo trudna bez współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie znajduje się centrum obliczeniowe oraz serwery projektu.
– W projekcie eDWIN wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne. Naszym celem jest wdrażanie innowacji oraz cyfryzacja rolnictwa – mówi Maciej Zacharczuk, kierownik projektu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Pod patronatem WRP w dniach 15–16 czerwca br. we Wrocławiu odbyła się w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich III Edycja Forum "Sieciowanie Partnerów SIR”.
Organizatorem konferencji, która jest unikalnym w skali kraju wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi, było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą wydarzenia jest przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym. czytaj więcej...

18 czerwca 2021 r. jako jedna z imprez towarzyszących Krajowym Dniom Pola została zorganizowana przez CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Stacją Chemiczno – Rolniczą oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach konferencja pt. Wyzwania środowiskowe przyszłej WPR: Narzędzia do zarządzania składnikami odżywczymi.

Uczestników konferencji powitał dr Henryk Skórnicki – dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W części teoretycznej przedstawione były aspekty związane z prawidłową gospodarką nawozową w uprawach.

Ostatniego dnia czerwca odbyło się szkolenie wyjazdowe pn. „Ekologiczna uprawa borówki wysokiej”, zorganizowane przez CDR o/Radom, na którym doradcy zapoznali się z podstawowymi zasadami zakładania ekologicznej plantacji borówki wysokiej takimi jak usytuowanie plantacji, przygotowanie gleby, dobór odmian, a także zdobyli wiedzę z zakresu prowadzenia uprawy borówki wysokiej w systemie rolnictwa ekologicznego (walka z chwastami, nawożenie, ochrona przed szkodnikami i chorobami).

Rodzina zawsze była, jest i dzięki wielkiemu przywiązaniu rolników do wartości i tradycji zawsze będzie tą najważniejszą wartością, która wzmacnia trwałość całego narodu. Dla mnie rodziny rolników są symbolem mocnych więzi – mówił minister Grzegorz Puda podczas I Pielgrzymki Rodzin Rolników. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Wybór miejsca spotkania rolniczych rodzin nie był przypadkowy. Strachocina to miejsce urodzin Świętego, którego trzy dotychczasowe objawienia zawsze dotyczyły Ojczyzny. Ostanie z nich miało miejsce właśnie w Strachocinie w 1987 roku, gdzie św. Andrzej Bobola objawił się ks. Prałatowi Józefowi Niżnikowi. Jan Paweł II ustanowił Świętego Andrzeja Bobolę patronem Polski w 2002 roku. więcej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

wykorzystano fot. M. Kaproń

Krajowe Dni Pola w Minikowie to wydarzenie promujące m.in. najnowsze osiągnięcia naukowe i innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. W dn. 19-20.06.2021 pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy odbyły się Krajowe Dni Pola Minikowo 2021 i Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Minikowo. Było to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

21 czerwca 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 26. i 27. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono powiatach: kozienickim i radomskim.

Desio Holding Sp. z o.o., jako wieloletni partner handlowy belgijskiej firmy Roam Technology, wprowadzający na polski rynek innowacyjne rozwiązanie – nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem – pod handlową nazwą Huwa San©, uznaliśmy, że najwyższy czas przeciwstawić się nieuczciwej konkurencji, która sprowadza niebezpieczeństwo na handlowców, rolników i konsumentów żywności.

W dniach 12-13 czerwca 2021 r. odbyły się XXVII Wielkopolskie Targi Rolnicze, Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego oraz Dni Pola SIELINKO 2021. Wydarzenia zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zostały objęte patronatem Wojewody Wielkopolski oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczne targi były pierwszą imprezą od miesięcy, którą Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował w formie stacjonarnej, a nie wirtualnej. Oprócz tego transmisja z targów była dostępna na profilu WODR na Youtube.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Ochrona klimatu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 144,80 zł. Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Produkcja wina, cydru może być dodatkowym zajęciem alternatywnym dla produkcji rolnej lub je łączącym. Własna winnica to coraz częściej nie tylko hobby, ale także dochodowy biznes. Polskie winnice mają zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu arów. Zakładają je miłośnicy wina marzący o produkcji własnego alkoholu oraz często właściciele gospodarstw agroturystycznych. Zgodnie z prawem ci ostatni mogą częstować gości własnym winem bez konieczności rejestrowania jego produkcji. Należy jednak pamiętać, że zgodne z wymaganiami prowadzenie winnicy i sprzedaż wytworzonego wina lub cydru obarczone są szeregiem formalnych wymogów, które należy spełnić aby uruchomić taką działalność.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach realizacji projektu międzynarodowego i2connect zaprasza do rejestracji w międzynarodowej bazie usług doradczych. Międzynarodowa baza usług doradczych projektu i2connect to unijny katalog profesjonalnych organizacji doradczych a także podmiotów indywidualnych, świadczących usługi w zakresie przekazywania wiedzy w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa oraz w dziedzinach pokrewnych będących w łańcuchu rolno–spożywczym, świadczących usługi doradcze na obszarach wiejskich.

 

W dniu 01.06.2021 r w IHAR-PIB w Radzikowie odbyło się spotkanie wykonawców i współwykonawców projektu TELEDIS pod nazwą Zastosowanie bliskiej teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż - pszenicy i pszenżycie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w ramach operacji własnej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 organizuje „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dla młodzieży szkół rolniczych.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego, oraz żywności ekologicznej.
W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Teście.

Do pobrania:

Regulamin (DOC, 148KB)

 

Świat się kręci wokół wsi” i to dosłownie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Wystarczy wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2021 r., do godz. 17.00 na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. Sprawdź! Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

Konkurs.: „Świat się kręci wokół wsi” – bierz telefon, kręć i ty. Konkurs na najlepszy filmik o wiejskiej codzienności trwa. Więcej...

Efektywne zarządzanie nawozami i substancjami odżywczymi w rolnictwie to niezbędny warunek na zapewnienie zrównoważonej produkcji żywności. W ramach projektu SuMaNu (Zrównoważone Zarządzanie Nawozami i Składnikami Odżywczymi w Regionie Morza Bałtyckiego) zostały zebrane wyniki różnych projektów międzynarodowych z okresu 10 lat, w oparciu o które wypracowano zalecenia dotyczące polityki zarządzania nawozami i składnikami odżywczymi. Nadszedł czas, aby przedstawić wyniki na konferencji online organizowanej w dniu 14 czerwca w godz. 14.00-16.00 czasu środkowoeuropejskiego wspólnie przez SuMaNu i Coalition Clean Baltic (Koalicja Czysty Bałtyk)

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl