48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 5-6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się, realizowane z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla brokerów innowacji oraz pracowników CDR i ODR wspierających prace związane z wdrażaniem działania „Współpraca”. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób w tym zaproszeni goście z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


W programie przedstawiono i omówiono propozycje zmian Rozporządzenia MRiRW  z 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020 oraz doświadczenia z pilotażowego naboru wniosków w ramach działania.


Prezentacjom towarzyszyła bogata, merytoryczna dyskusja, w której brokerzy wnosili swoje spostrzeżenia i uwagi do prezentowanych materiałów. Kolejne sesje poświęcone były omówieniu prac realizowanych przez brokerów w  województwach ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz najbliższego, wrześniowego naboru wniosków do działania „Współpraca”.


Ponadto pracownicy SIR z Centrum Doradztwa Rolniczego omówili proces składania wniosków oraz przebieg prac związanych z wyborem operacji, składanych w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.


Spotkanie było także okazją do wielu kuluarowych dyskusji na tematy związane z rolą Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich we wdrażaniu działania „Współpraca”.


2018 04 05 brokerzy 1  2018 04 05 brokerzy 2  2018 04 05 brokerzy 3

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl