48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

11 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa XV edycji konkursu Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Spośród 62 zgłoszonych przedsięwzięć jury konkursu wybrało 12, które nagrodzono w czterech kategoriach: rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład w poprawę jakości życia na wsi. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali listy gratulacyjne i albumy od Prezydenta oraz dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bernard Mucha, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W kategorii rodzinnej nagrodzono 5 przedsięwzięć, z czego 4 obejmowały budowę lub rozbudowę obiektów infrastruktury turystycznej, były to: Kompleks rekreacyjny „Sielsko na Wygodzie", Pensjonat „Uroczysko Zaborek”, Villa Greta oraz Bell P.P.H.U. Pałac i Folwark Galiny. W tej kategorii nagrodzono także firmę rodzinną „Cukiernia Jarzyna s.c.” za rozszerzenie działalności o produkcję ręcznie wykonanej wysokiej jakości galanterii czekoladowej. Historia działalności tej wielopokoleniowej firmy sięga roku 1976 i od samego początku właściciele zwracają bardzo dużą uwagę na jakość wytwarzanych produktów. W dużym stopniu wpływają na edukację zawodową i wzrost zatrudnienia, szczególnie wśród młodzieży – organizują praktyki i staże dla najzdolniejszych przyszłych cukierników. W  kategorii zespołowej nagrodzone zostały m.in. dwie spółdzielnie socjalne: Spółdzielnia Socjalna „Pracujmy Razem” oraz Spółdzielnia Socjalna „SPIŻARNIA KUJAWSKA”, które w znaczący sposób wpływają na zmniejszenie bezrobocia oraz na wzrost aktywności społecznej mieszkańców terenów wiejskich. W tej samej kategorii nagrodę otrzymali również m.in. Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi za utworzenie Grupy Producentów Rolnych Marpol Sp. z o.o.  w celu promocji polskiej gęsiny i tradycyjnych wyrobów z gęsi, "Tax" s.c. za organizację Jeździeckich Mistrzostw Kaszubów Amatorów w Skokach przez przeszkody połączonych z piknikiem rodzinnym promującym turystykę sportową i działalność artystyczną mieszkańców gminy oraz firma "ECO-PROGRES Sp. z o.o. za budowę biogazowni w gospodarstwie rolnym w celu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w oparciu o surowce lokalne. W tej edycji przyznano także nagrodę w kategorii „Przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety”. Laureatka Pani Emilia Rychwalska została doceniona w konkursie za utworzenie firmy P.P.H.U. LIWMA ART. zajmującej się produkcją pamiątek, upominków i zaproszeń okolicznościowych. Jej działalność ukazuje, że silna kobieta zakładając firmę może osiągnąć sukces na obszarach wiejskich.

Laureaci XV edycji konkursu

W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta. W swojej wypowiedzi podkreślił, że laureaci budują nowe miejsca pracy i wyzwalają energię która w dalszym ciągu drzemie na obszarach wiejskich. Dodał także, że należą się im za to wyrazy szacunku i podziękowania. Zofia Szalczyk w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromna rolę liderów społeczności wiejskiej i Lokalnych Grup Działania w promowaniu inicjatyw, aktywizujących mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Pani Zofia Szalczyk, Pogratulowała uczestnikom konkursu charyzmy i odwagi oraz podkreśliła, że „Nie jest łatwo zgłosić się do konkursu i poddać swego rodzaju ocenie i rywalizacji”. W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Joanna Gawryszewska, Prezes Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności - miejsca przyjaznego rozwojowi lokalnych talentów artystycznych.  Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu Centrum Kreatywności „Kreolia” zostało nagrodzone w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Po oficjalnym wręczeniu nagród i wyróżnień uhonorowano także laureatów voucherami pobytowymi, które ufundowali laureaci z poprzednich edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedstawiciele samorządów lokalnych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego wręczyli także laureatom ze swoich regionów odznaczenia i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość finałową uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, w którego składzie tańczą i śpiewają dzieci oraz młodzież.

Konkurs Sposób na Sukces już od 15 lat organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. W konkursie corocznie nagradzane są najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroko rozumiana promocja przedsięwzięć wpływających na rozwój przedsiębiorczość i aktywności społecznej na obszarach wiejskich, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Laureaci i wyróżnieni w konkursie poprzez realizację swoich przedsięwzięć dają znakomity przykład efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcie finansowe ze środków PROW 2007-2013 dało im możliwość utworzenia lub rozwoju swojej działalności.
Współorganizatorami i partnerami XV edycji konkursu są:
•    Kancelaria Prezydenta RP,
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
•    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    Stowarzyszenie Sposób na Sukces,
•    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
•    Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
•    Stowarzyszenie AgroBiznesKlub,
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
•    Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
•    Warszawski Bank Spółdzielczy,
•    Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A.
Patronat medialny:
•    Telewizja Polska S.A. Program 1 – Redakcja Audycji Rolnych,
•    Dwutygodnik Agro Serwis,
•    Miesięcznik Farmer i portal www.farmer.pl,
•    Portal Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
•    Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze,
Centrum Doradztwa Rolniczego dziękuje organizatorom stoisk promocyjnych:
•    Fabryce Cukierków „Pszczółka” z Lublina,
•    Cukierni Jarzyna z Brwinowa,
•    Firmie Produkcja Wędlin Wiejskich Piotr Brożyna,
•    Iławskiemu Stowarzyszeniu Producentów Gęsi – Grupie Producentów Rolnych „Marpol”,
•    Firmie Galeria Pieczywa Zbigniew Paczuski,
•    Tłoczni soków „Rembowscy”,
•    Spółdzielni Producentów Drobiu „Eko-Gril”,
•    ZPOiW „Polska Róża”,
•    Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Oddział Regionalny.

Publikacja towarzysząca XV edycji konkursu

 

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl