48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

SPDR Ekoschematy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie została utworzona zakładka Najczęściej zadawane pytania w zakresie Ekoschematów, za pomocą której doradcy oraz wszyscy zainteresowani mogą kierować pytania dotyczące zasad uzyskiwania środków finansowych na realizację Ekoshematów. Odpowiedzi na przedstawione problemy, po konsultacjach z MRiRW, będą publikowane na dedykowanej temu zakładce.


Oczekujemy, że nasze przedsięwzięcie pozwoli na szybkie dostarczenie informacji szerokiej grupie odbiorców pracujących na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

                  Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego
              w Brwinowie

Zadaj nam pytanie wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Czy Ekoschematy są działaniem rocznym czy wieloletnim?

Ekoschematy są działaniem jednorocznym.

Czy Ekoschematy są obowiązkowe?

Ekoschematy są dobrowolne.

Od kiedy będą deklarowane płatności z tytułu Ekoschematów?

Wnioski o płatności z Ekoschematów będą składane od 15 marca 2023 roku.

Jaki będzie sposób liczenia obsady DJP na Ekoschemacie TUZ ekstensywnych łąkach?

W załączniku nr 4 do projektu rozporządzenia wskazano gatunki zwierząt wraz ze współczynnikami przeliczeniowymi na DJP. W § 5. 2 projektu rozporządzenia określono, że liczba zwierząt jest ustalana jako iloraz sumy iloczynów liczby poszczególnych zwierząt i wartości współczynników przeliczeniowych na DJP oraz liczby dni w okresie, w którym rolnik lub jego małżonek był posiadaczem tych zwierząt.

Jak będą wyglądały płatności dla gospodarstw do 10 ha UR?

W przypadku ekoschematów są one przyznawane niezależnie od liczby hektarów w gospodarstwie.

Rośliny miododajne - czy musi być mieszanka 2 roślin z obu list, czy może być mieszanka sporządzona z jednej listy miododajnych (np. tylko z miododajnych rolniczych)?

W § 3 projektu rozporządzenia wskazano, że mieszanka powinna składać się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że mieszanka ta powinna obejmować co najmniej jeden gatunek roślin miododajnych z gatunków wymienionych w wykazie nr 1 tego załącznika, a gatunki roślin miododajnych z gatunków wymienionych w wykazie nr 2 tego załącznika nie są dominujące w tej mieszance.

DJP z ARIMR i dzielenie przez powierzchnie TUZ

W projekcie rozporządzenia (załącznik nr 2) wskazano, że obsada (liczba DJP liczona w odniesieniu do zwierząt, które są w bazie IRZ) będzie liczona w odniesieniu do TUZ będących w posiadaniu rolnika.

Czy wymieszanie słomy z glebą dotyczy także takich gatunków roślin jak rzepak ozimy i facelia na nasiona?

NIE – jeżeli chodzi o facelię.
Definicja słomy została wskazana w § 12 ust. 2 - przy czym słoma oznacza pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, oleistych i bobowatych.

Czy w ekoschemacie zróżnicowana struktura upraw, gryka będzie zaliczana do zbóż, czy będą listy do jakiej grupy upraw która roślina się zalicza?

W tym Ekoschemacie gryka nie jest zaliczana do zbóż. W rozporządzeniu dot. Ekoschematów będzie opublikowana lista gatunków zaliczanych do poszczególnych grup.

Jak będzie weryfikowany przez ARiMR ekoschemat uprawa uproszczona?

Co do zasady w odniesieniu do ekoschematów przeprowadzane będą kontrole administracyjne, a dodatkowo weryfikacja będzie się opierała na bazie KNM. Rolnik zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Czy plan nawozowy trzeba mieć już opracowany na dzień wysyłania wniosku, czy można go będzie „dosyłać” w późniejszym terminie np. podobnie jak w działaniach Rolnośrodowiskowych, czy dobrostanie?

Co do zasady w projekcie rozporządzenia nie przewiduje się obowiązku dostarczana planu nawozowego.
W projekcie wskazano, że powinien on być opracowany w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności, albo do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności – w przypadku upraw ozimych wysiewanych w roku złożenia tego wniosku.

Czy przy rozdrabnianiu słomy będzie się liczyć również „słoma” z kukurydzy na ziarno, czy będzie lista upraw w których można zastosować ten Ekoschemat?

Resztki pożniwne po kukurydzy zbieranej na ziarno będą zaliczały się Ekoschematu.

Czy dla gospodarstw poniżej 10 ha również będzie obowiązek 80 % gruntów ornych pod przykryciem na zimę (pod uprawą, mulczem)?

Obowiązek przestrzegania normy GAEC 6, bo w nim jest 80 % gruntów ornych pod przykryciem na zimę, nie zależy od wielkości powierzchni GO w gospodarstwie, tak więc dotyczy również rolników posiadających mniej niż 10 ha GO.

GAEC 5 - kto będzie wyznaczał działki o nachyleniu 14 % i wiecej? Co wypadku kiedy takie nachylenie wystepuje na powierzchni 1ha działki a cała działka ma powierzchnie 10 ha?

Obszary o nachyleniu równym lub większym niż 14 % będą zaznaczone w aplikacji e-Wniosek.

Czy jesli rolnik zaznaczy we wniosku obszarowym checkbox i zadeklaruje przystąpienie do ekoschematu, a z równych przyczyn nie wywiąże się z wymagań - sankcja 3%, czy brak płatności za dany ekoschemat?

Zmniejszenia płatności za brak realizacji wymogów zostały określone w projektowanym rozporządzeniu. Ich wysokość jest uzależniona od powierzchni, na której nie są realizowane wymogi. 

Kiedy można siać roślinę następczą po wykonaniu zabiegu wymieszania słomy z glebą już jako oziminy tego samego roku czy , należy czekać do wiosny z siewem (np. po zbiorze jęczmienia ozimego mieszamy słomę z glebą czy możemy zasiać pszenicę ozimą na jesień?

Projektowane rozporządzenie nie odnosi się do tej kwestii. W tej praktyce warunkiem jest rozdrobnienie całej słomy po zbiorze plonu głównego i wymieszanie/przyoranie jej z glebą.

Czy to prawda ze w innych krajach jest zupełnie inny okres w którym musi być utrzymana okrywa ochronna, czy u nas nie można zmienić tego okresu na maj - lipiec?

Szczegóły co do realizacji GAEC-ów kraje ustalały, stosownie do swoich warunków. W GAEC-u chodzi o utrzymanie okrywy w miesiącach, kiedy grunty są szczególnie narażone na erozję.

Czy GAEC6 obowiązuje wszystkie gospodarstwa czy pow. 10ha?

Tak, GAEC 6 obowiązuje wszystkie gospodarstwa.

Czy w rozdrabnianiu słomy będzie wymagane zdjęcie na potwierdzenie praktyki?

W ramach praktyki "Wymieszanie słomy z glebą" nie wymagane jest zdjęcie geotagowane.

GAEC 7 - który będzie rokiem bazowym, od kiedy liczone będzie te 3 lata do zmianowania?

Po raz pierwszy wymóg ten będzie weryfikowany w roku 2024 w odniesieniu do 3 poprzednich lat.

GAEC 7 nie obowiązuje w tym roku to znaczy że rolnik może posiać co chce i na dowolnej powierzchni? czy musi stosować dotychczasowe przepisy?

Ponieważ GAEC 7 nie obowiązuje w roku 2023 nie będzie weryfikowane ani zmianowanie, ani dywersyfikacja.

A jak ktoś ma rolnictwo zrównoważone albo poplony i są teoretycznie do roku 2024 to czy w tym roku oni będą je kontynuować na dotychczasowych zasadach czy one zostały wszystkie zakończone z automatu?

Zobowiązania wieloletnie z PROW 2014-2020 będą kontynuowane. Zmiana rozporządzenia regulującego zasady realizacji tych zobowiązań pozwoli na pogodzenie ich z Warunkowością.

Skoro dywersyfikacja nie obowiązuje w tym roku to gospodarstwo 20 ha GO może mieć samą pszenicę ozimą, dobrze to rozumiem?

GAEC 7 w 2023 r. nie obowiązuje, ale należy pamiętać o zachowaniu obszarów nieprodukcyjnych, czyli GAEC 8.

Czy istnieje legalna definicja pojęcia "słoma"? Czy termin ten będzie odnosił się wyłącznie do roślin zbożowych, czy też np. strączkowych, miododajnych, warzywnych?

Słoma oznacza pozostałe po oddzieleniu ziarna lub nasion suche źdźbła, łodygi, liście, plewy, łuszczyny i strączyny dojrzałych roślin uprawnych zbożowych, oleistych i bobowatych wg rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 projektowego.

Czy w przypadku utrzymywania dwóch koni w jednym boksie mamy zapewnić powierzchnię zgodnie z utrzymaniem w boksie czy w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi?

1 koń = 1 boks, 2-3 konie w boksie zapewniamy powierzchnię w systemie wolnostanowiskowym bez uwięzi.

Czy w ekoschemacie dobrostan zwierząt - bydło opasowe utrzymywane w systemie otwartym musi mieć zadaszenie?

Każdemu zwierzęciu utrzymywanemu w systemie otwartym zapewnia się ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi wg Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

 

EKSPERCI

EKOSCHEMAT: Obszary z roślinami miododajnymi
• Bartłomiej Kołacz, tel. 48 365 69 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Monika Mrożek, tel. 48 365 69 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EKOSCHEMAT: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
• Włodzimierz Stachura, tel. 48 365 69 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Danuta Nowak, tel. 61 648 62 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EKOSCHEMAT: Biologiczna ochrona upraw
• Włodzimierz Stachura, tel. 48 365 69 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Barbara Sazońska, tel. 48 365 69 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EKOSCHEMAT: Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych
• Iwona Świechowska, tel. 61 648 62 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Marta Gajewska, tel. 22 125 62 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EKOSCHEMAT: Dobrostan Zwierząt
• Leszek Ciemniak, tel. 48 365 69 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Katarzyna Cieślakowska, tel. 48 365 69 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Anna Kowalska, tel. 22 125 62 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EKOSCHEMAT: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi
Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt
• Iwona Świechowska, tel. 61 648 62 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Marta Gajewska, tel. 22 125 62 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe
• Marek Krysztoforski, tel. 48 365 69 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Tomasz Stachowicz, tel. 48 365 69 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem
• Leszek Ciemniak, tel. 48 365 69 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Łukasz Laskowski, tel. 22 125 62 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zróżnicowana struktura upraw
• Bartłomiej Kołacz, tel. 48 365 69 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Tomasz Stachowicz, tel. 48 365 69 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji
• Leszek Ciemniak, tel. 48 365 69 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Łukasz Laskowski, tel. 22 125 62 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo
• Leszek Ciemniak, tel. 48 365 69 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Łukasz Laskowski, tel. 22 125 62 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uproszczone systemy uprawy
• Bartłomiej Kołacz, tel. 48 365 69 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Leszek Ciemniak, tel. 48 365 69 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymieszanie słomy z glebą
• Marek Krysztoforski, tel. 48 365 69 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Tomasz Stachowicz, tel. 48 365 69 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl