48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniu 23 stycznia br. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyły się warsztaty dla doradców rolniczych pt. "Rolnictwo przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego". Celem warsztatów było szerzenie wiedzy na temat praktyk rolniczych przyjaznych środowisku morskiemu, szczególnie mających na celu ograniczenie spływu do wód związków azotu i fosforu z obszarów gospodarstw rolnych.

Tematyka warsztatów związana jest z poważnym problemem eutrofizacji, który szczególnie dotyka akwen Morza Bałtyckiego. Eutrofizacja oznacza przeżyźnienie, czyli zbyt dużą ilość składników pokarmowych (związków azotu i fosforu) w wodzie, co prowadzi do masowego zakwitu glonów i sinic.

Zakwit glonów i sinic ogranicza dostęp światła słonecznego do głębszych warstw wody, prowadzi to do zamierania roślin. Ponieważ mniej światła dociera w głąb wody, rośliny morskie muszą rosnąć coraz płycej. Wiele ryb traci wtedy głębsze miejsca rozrodu i odżywiania się, a powierzchnie podwodnych łąk ulegają zmniejszeniu. Po zakończeniu zakwitu obumierające glony i sinice opadają na dno zbiornika, gdzie ulegają rozkładowi – do procesu rozkładu zużywany jest tlen zgromadzony w przydennych warstwach wody. Gdy brakuje tlenu wzrasta ilość bakterii beztlenowych, które kontynuują rozkład jednocześnie produkując szkodliwy dla organizmów siarkowodór.

W ten sposób powstają obszary o obniżonej ilości tlenu lub całkowite pustynie tlenowe (martwe strefy), w których zamiera wszelkie życie. Powierzchnia martwych stref w Bałtyku wzrosła 10-krotnie w ciągu ostatnich 115 lat i zajmuje około 14% powierzchni dna morza.

W zlewisku Bałtyku żyje coraz więcej ludzi, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat nastąpił gwałtowny rozwój rolnictwa i przemysłu. Około 50% biogenów spływających do morza pochodzi z rolnictwa z nadmiaru nawozów stosowanych na polach i niezabezpieczonych odchodów zwierząt. Związki te spływają z deszczem do wód gruntowych i dalej rzekami przedostają się do morza.

Aby uratować Morze Bałtyckie należy prowadzić edukację wśród rolników na temat praktyk rolniczych pozwalających zatrzymywać związki azotu i fosforu w gospodarstwie oraz zapewnić im wiedzę na temat dostępnego wsparcia publicznego przeznaczonego na realizację takich działań. Stąd właśnie inicjatywa warsztatów zrealizowanych przez Fundację WWF Polska pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W zajęciach uczestniczyło ponad 40-tu doradców WODR z całego kraju. Warsztaty prowadzili: Anna Sosnowska - ekspert WWF Polska, Dorota Metera- specjalista ds. rolnictwa ekologicznego z Jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym Bioekspert oraz Marek Krysztoforski - główny specjalista z Działu Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych CDR w Radomiu.

Do pobrania: Ulotka - ograniczanie strat biogenów

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl