48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu w dniu 20 marca odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych szkoleń dotyczących „Zmian w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu rolnictwo ekologiczne z PROW 2014-2020”. Drugie szkolenie odbędzie się w dniu 27 marca br. Zagadnienia obejmowały ścisły wycinek wnioskowania o płatności rolnośrodowiskowe i ekologiczne, które to stanowią część integralną składania wniosków o płatności obszarowe.

Na zajęciach zostały poruszone zagadnienia specjalistyczne dla programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego jak kolejność wrysowywania na mapie trwałych użytków zielonych i trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, wrysowywanie powierzchni niekoszonych dla pakietów przyrodniczych, wrysowywanie na działkach rolnych sadu z zaznaczeniem poszczególnych drzew, zapis mieszanki międzyplonowej w pakiecie ochrona gleb i wód. Prelegent wskazał sposób zapisu upraw mieszanych w rolnictwie ekologicznym i upraw nie posiadających łącznej powierzchni 0,1 ha kwalifikującej się do płatności. W drugiej części zajęć przedstawione zostały zmiany w rozporządzeniach, które obowiązują w kampanii na rok 2018. W związku ze zmianami konieczne stało się wspomnienie o zmianach w planie działalności rolnośrodowiskowej i działalności ekologicznej połączonej z warsztatami wypełniania planu w nowej aplikacji. Aplikacja na kampanię 2018 pozostaje do pobrania ze strony CDR oraz ARiMR. Dostępna ona jest w Excelu.

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl