48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Produkcja pasz białkowych w gospodarstwie pod takim tytułem Centrum Doradztwa Rolniczego O/Poznań wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zorganizowało konferencję, która odbyła się w dniu 13.03.2018 r. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k/Opalenicy. Spotkanie zrealizowano w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn.: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Konferencję otworzyli: pani Wiesława Nowak – dyr. WODR Poznań oraz pan Mariusz Tatka – dyr. CDR O/Poznań.

 
Podczas konferencji przedstawione zostały zagadnienia z zakresu hodowli, rozwoju produkcji i rynku rodzimych odmian roślin strączkowych, technologii uprawy łubinu, grochu i soi i jej wpływ na wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a także wykorzystania łubinu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mieszankach dla trzody chlewnej.

Dr Wojciech Mikulski z Instytutu Genetyki Roślin PAN, UP Poznań przedstawił zagadnienia dotyczące deficytu białka paszowego w Polsce oraz wybrane aspekty rynku roślin strączkowych. Dr Magdalena Krajewska-Śmiglak omówiła problematykę rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych. Roczne zapotrzebowanie na pasze w Polsce wynosi 10 mln ton, z czego najwięcej przypada na żywienie drobiu (6 mln ton). Natomiast, zapotrzebowanie na białko w paszy to ok. 1 mln ton rocznie, z czego aż 800 tys. ton pozyskuje się ze śruty sojowej, pozostałe 200 tys. ton pochodzi ze śruty rzepakowej i innych surowców. W celu zwiększenia krajowej produkcji białka paszowego jako czynnika bezpieczeństwa żywnościowego planuje się wzrost areału upraw roślin strączkowych do 500 tys. ha, co da około 300 tys. ton białka, wzrost produkcji śruty rzepakowej do 200 tys. ton oraz przyrost do 150 tys. ton białka z suszonych wywarów. Szansą na zwiększenie areału upraw jest poprawa dochodowości rolników poprzez dopłaty oraz budowę krajowego rynku nasion roślin strączkowych.

Referat pt.:„Wpływ technologii uprawy na wyniki produkcyjne i ekonomiczne uprawy łubinu, grochu i soi” przedstawił prof. dr hab. Jerzy Szukała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaprezentował wyniki doświadczeń polowych z łubinem żółtym (odmiany: Mister, Perkoz), wąskolistnym (odmiany: Kalif, Regent) oraz białym (odmiana Butan) w technologii nisko, średnio i wysokonakładowej, przeprowadzonych w ZD Gorzyń – UP Poznań w latach 2011-2015. Najwyższe plony uzyskano w technologii wysokonakładowej, natomiast najwyższy dochód rolniczy i najniższy koszt produkcji 1 kg białka u wszystkich trzech gatunków łubinu zapewniała technologia niskonakładowa. Profesor przedstawił również wyniki doświadczeń polowych przeprowadzonych w ZD Złotniki w latach 2011-2016 mających na celu badanie wpływu następczego roślin strączkowych, po rzepaku ozimym i pszenicy ozimej na plonowanie pszenicy ozimej.

Zagadnienia dotyczące możliwości łącznego stosowania łubinu i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mieszankach dla trzody chlewnej przedstawiła dr Małgorzata Kasprowicz-Potocka z UP w Poznaniu. Z doświadczeń wynika, że warchlaki i tuczniki otrzymujące w mieszance poekstrakcyjną śrutę rzepakową (PŚR) i nasiona łubinu wąskolistnego lub białego przyrastają gorzej niż zwierzęta otrzymujące poekstrakcyjną śrutę sojową (PŚS). W przypadku zastosowania w mieszance nasion łubinu żółtego i PŚR, świnie przyrastają i wykorzystują paszę podobnie jak zwierzęta otrzymujące PŚS. Łączenie w dietach nasion łubinu wąskolistnego lub białego z PŚR jest mniej korzystne. Mieszanka zawierająca jedynie PŚR zamiast PŚS jest droższa, a z samym łubinem – najtańsza.

W wydarzeniu uczestniczyli doradcy rolniczy, rolnicy, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, uczniowie technikum rolniczego ZSRCKU w Trzciance.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z aktualną ofertą firm nasiennych tj. Poznańska Hodowla Roślin Tulce, Hodowla Roślin Smolice oraz Danko Hodowla Roślin Sp z o.o., a także firmy Presoil z Poznania – producenta estruderów i pras ślimakowych. Miłym akcentem było rozlosowanie wśród słuchaczy upominków ufundowanych przez firmy nasienne.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie tematyką i zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach oraz inicjatywach wspierających rozwój krajowego rynku roślin strączkowych.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl