48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 1-2.03.2018r. w CDR Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie dla doradców rolniczych dotyczące zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesienie, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na rok 2018 oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem aplikacji e-Wniosek Plus. Szkolenie prowadzili pracownicy Centrali ARiMR w Warszawie, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału CDR w Poznaniu.

Bardzo duża aktywność uczestników szkolenia skupiona była wokół zmian w płatnościach, a szczególnie nowej aplikacji e-WniosekPlus. Na liczne pytania szczegółowo odpowiadali przedstawiciele ARiMR.

Udział w dwudniowym szkoleniu niezbędny jest do uzyskania przez doradców uprawnień do obsługi aplikacji e-WniosekPlus. Uczestnictwo wyłącznie w pierwszym dniu szkolenia nie skutkuje nadaniem tych uprawnień – stanowi odświeżenie i aktualizację wiedzy i umiejętności. Doradcy, którzy chcą zdobyć niezbędne uprawnienia, zobowiązani są do udziału w drugim dniu, który kończy się testem sprawdzającym wiedzę.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl