48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi byli gospodarzami Międzynarodowej Konferencji pn.: „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”, która odbyła się w Warszawie w dniach 21-22 lutego z udziałem ponad 150 przedstawicieli służb doradczych z kraju i zagranicy. Wystąpienia Podsekretarza Stanu Pana Ryszarda Zarudzkiego i Przewodniczącego Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego EUFRAS prof. Toma Kell’ego zainaugurowały konferencję. Następnie wystąpiła Pani Inge van Oost - przedstawiciel Komisji Europejskiej. Konferencji przewodniczył Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Jacek Węsierski.


W pierwszym dniu Konferencji odbyło się Doroczne Walne Zgromadzenie EUFRAS, na którym w poczet nowych członków przyjęto organizację z Federacji Rosyjskiej oraz kolejne organizacje doradcze z Portugalii i Grecji. Miło nam poinformować, że członkowie EUFRAS wybrali Pana Jacka Węsierskiego- Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na członka Zarządu EUFRAS na lata 2018-2020.

Ciekawym elementem Konferencji były panele dyskusyjne prowadzone w czterech grupach dotyczące obszarów tematycznych współpracy nauki i doradztwa, form współpracy oraz możliwości ich rozwoju a także wsparcia transferu wiedzy i innowacji.

To dwudniowe spotkanie, dyskusje w grupach i wymiana doświadczeń miały na celu wypracowanie nowych metod wzmocnienia efektywności i jakości usług doradczych.

Ważnym wnioskiem było przekonanie uczestników konferencji do dalszej współpracy, do stworzenia wspólnego środowiska działającego na rzecz doradztwa rolniczego, a także do dobrego przygotowania młodej kadry doradczej oraz wykorzystania technologii IT w usługach doradczych.


 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl