48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu w ramach targów FERMA odbywających się w Łodzi, w dniach 16-18.02.2018r. zorganizowało „Forum wymiany doświadczeń przedsiębiorczych rolników”. W pierwszym dniu na forum poruszono zagadnienia dotyczące produkcji mleka. Dwóch przedsiębiorców rolnych: Pani Dorota Wyrobek oraz Pan Leszek Seraszek przedstawili innowacyjne rozwiązania, które zastosowali w swoim gospodarstwie.

Pan Seraszek – rolnik gospodarujący na  powierzchni 320 ha użytków rolnych i posiadający ponad 400 sztuk krów mlecznych podkreślił, że jego innowacyjność wynika z zastosowania robotów udojowych firmy DeLaval, separatora gnojowicy oraz wykorzystania systemu automatycznego pobierania prób samplery i systemu odpajania cieląt URBAN. Dzięki tym rozwiązaniom jego gospodarstwo wiele zyskało, a on sam ma możliwość bieżącego kontrolowania zadawania paszy, rozrodu, czy też pokrycia bydła, dlatego też każdemu poleca zastosowanie w swoich oborach innowacyjnych rozwiązań. 

Kolejny prelegent – Pani Wyrobek - właścicielka gospodarstwa w województwie dolnośląskim  gospodarująca na powierzchni 330 ha użytków rolnych, posiadająca  stado  320 krów mlecznych opowiedziała o własnej oborze, w której to produkcja mleka realizowana jest w oparciu o rozwiązania firmy Lely. Zastosowano w niej m.in.  roboty udojowe Lely Astronaut, system automatycznego żywienia Lely Vector, cielętniki i odpajalnie  Lely Urban, a także systemy monitorowania parametrów zdrowotnych, systemy wykrywania rui oraz program do zarządzania stadem.  Tak jak poprzednio zastosowane rozwiązania znacznie ułatwiły pracę i polepszyły działanie gospodarstwa. Nastąpił bowiem znaczny wzrost wskaźnika rozrodu, zwiększyła się zdrowotność stada. Siłę roboczą ograniczono do minimum dzięki czemu gospodarstwo wyeliminowało zagrożenie związane z nagłą nieobecnością pracowników. 

Po zakończonej prezentacji gospodarstw nastąpiła dyskusja na której poruszono zagadnienia związane z:
- formą i możliwościami finansowania inwestycji,
- zdrowotnością zwierząt przy wysokim poziomie wydajności mlecznej (powyżej 10000 litrów mleka od krowy) oraz częstotliwości udoju nawet do 7 razy w ciągu doby,
- innowacyjnymi rozwiązaniami w oborze zmniejszającymi pracochłonność produkcji,
- obniżką kosztów produkcji i usprawnienia procesu produkcyjnego.

Forum stanowiło doskonałe miejsce do zapoznania się z nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji mleka, dyskusji i wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami, a także uzyskania informacji od praktyków na tematy odnoszące się do produkcji mleka.

 

 

 

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl